Indføring

 

1985-86 udkom min OKKULTISME & MAGI, som forsøgte at gøde jorden (om end kun hos hin enkelte læser) for en realisation af materialismens fallit i det tyvende århundrede. Siden har jeg holdt mig til romanerne, med enkelte undtagelser: Første bind af en verdenshistorie og indledningen til en nyoversættelse af Genesis.

1. marts kommer så INDFØRING I RUM, som er karakteristisk ved dels at tage udgangspunkt i en moderne grimoire, dels ved den større vægt, den lægger på den praktiske indvielse i dennes forskellige afskygninger, fra den esoteriske mystagogik til diverse mere eller mindre abortive kulter og sekter. Den begynder med en kort reiteration af det moderne verdensbillede og det neurologiske grundlag for den "mystiske" oplevelse, især brudekammermysteriet, set i den kulturelle kontekst.

Derpå stipuleres indvielsens midler og mål, med vægten på opnåelsen af den første transcendens. Tre veje angives, den mystagogiske, det teurgiske selvstudium og læsningen af RUM.

Disse tre hænger naturligvis i nogen grad sammen, hvorfor denne undersøgelse hovedsagelig går på mystagogens rolle og mulige undværlighed. Læseren forberedes på, hvad han eventuelt vil komme til at opleve, og hvordan han kommer videre end til skyggen i hjørnet af soveværelset.

Der er særlige kapitler for den, som vil gå i dybden med bogens gnostiske afsnit, og dem, der interesserer sig for dens mere subliminelle sider, "symbolik", osv. I hæftets sidste del sættes indvielsen i forhold til især de eleusinske mysterier, ligesom forskellige "nyreligiøse bevægelser" (frimurere, Golden Dawn, Temple of Set, ufologi, m. fl.) undersøges for brugbare elementer, idet deres dynamik diskuteres og sammenlignes med den regulære mystagogik i HUSET.

Endelig antydes en metode til analyse af mytologisk stof som baggrund for transcendens. I et par afsluttende afsnit beskriver to unge kvinder under indvielse deres egne erfaringer.

Hæftet er på 76 sider og koster hundrede kroner. Det kan erhverves ved, at man sender dette beløb + 10,50 i porto til

Helena Neutzsky-Wulff
Tinghøjvej 35, Vinstrup
8970 Havndal