FORVM REDIVIVVM

 

Da Jesper leverede min hjemmeside tilbage, var det i væsentligt forbedret stand - blandt andet var der et forum, som det tog mig lidt tid at vænne mig til (hm). Desværre blev det hurtigt indlemmet i De Sidste Dages Fakkelbæreres propagandaministerium, og det var jo ikke så sjovt, men da alternativet syntes at være censur (gisp) valgte jeg at forget the whole thing. Nu har jeg i mellemtiden fået kendskab til andre "chat rooms" og konstateret, at der er to typer.

Den ene type får lov til at sejle sin egen sø og drukner ret hurtigt i begavede one-liners som BØSSERØV og DUM-DUM-DUM, ligesom vores brevkasse ville gøre det uden en vis udlugning. Den anden har en "moderator", der fungerer på samme måde som redaktøren af en debatside, det vil sige, han gør den legibel ved at fjerne våset.

Det vil Axel (denne sides webmaster, skytspatron og grundpille) gerne, og så er vi atter in business! Hvad er det så for indlæg, som det ikke kan betale sig at sende til vores genopstandne forum?

1. Indlæg, som ikke er indlæg (eksempel: HAHAHA.)

2. Indlæg, der er så uigennemtænkte, -skrevne eller holder læseren i en sådan fine contempt, at de er ulæselige (eksempel: Jeg er Gud. 666. Spegepølsen er relativ. 2 + 2 er en smøreost.)

3. Indlæg, der røber en så lav IK, at de uvægerligt vil forlede den intelligente surfer - idet vi går ud fra, at en sådan eksisterer - til at tro, at han af vanvare er kommet ind på Ebberødweb.dk (eksempel: Jeg har læsd ale dine bøger å jeg syntes di er pesefede.)

4. Indlæg, der er og kun er en stribe injurier (eksempel: §!"#¤%&/()=?`.)

5. Indlæg, hvis eneste formål er at prøve at overbevise læseren om, at Axel går i dameundertøj (eksempel: Samtlige indlæg fra tidligere fakkelmedlemmer.)

En og anden vil måske nu føle sig foranlediget til at spørge, hvilke indlæg man rent faktisk vil finde på siden. Svaret er (naturligvis) alle andre (anslået til omtrent 10%) dog især sådanne, som med overlegent vid imødegår Neutzsky-Wulffske dogmer - i nødstilfælde hvad som helst, som giver anledning til en begrundet mistanke om, at afsenderen kan læse og skrive.

Det er kort sagt de kriterier, jeg og Axel er blevet enige om, og som sidstnævnte vil håndhæve. Resultatet skulle gerne blive noget så usædvanligt som et forum, rimelig intelligente og dannede mennesker kan holde ud at frekventere - hvilket naturligvis vil hensætte en del andre i afmægtigt raseri.

Men så er der heldigvis andre steder at gå hen. Det er jo nettets velsignelse og forbandelse i forhold til det trykte medium, som det deler med den akustiske (ikke-elektroniske) sandkasse: Alle taler, og ingen lytter!