Til Dialogcentret

 

Tak igen for den pæne behandling, jeg fik bladet her til morgen. Som sagt glædede og overraskede Johannes Aagaards urbane svar mig, lige indtil jeg stødte på sammes "Satanisme og ansvar" illustreret på bedste ekstrabladsmaner. Næppe noget intelligent menneske kan tage denne form for "satanisme" alvorligt, men jeg er bange for, at det samme gælder en kristendom, der spiller så målbevidst for galleriet.

Påstanden om, at (socialt) ansvar udelukkende eksisterer som en funktion af kirkens dommedagslære, kan vist kun kalde på smilet hos alle andre end fru Olsen, der sikkert i sit hjerte er overbevist om, at ægyptere, grækere og romere klatrede rundt i træerne og prøvede at ramme hinanden med bananer. Faktisk var "hedningenes" (heriblandt jødernes) væsentlige indvending imod kristendommen netop, at dens esoterik fritog mennesket for ansvar (jævnfør Julianus Apostatus, der i en af sine satirer lader Jesus love ægteskabsbrydere og mordere frelse, når de blot "slår sig for brystet og hovedet").

Kære Johannes! Du er jo hverken uintelligent eller udannet - er det "riget, du er medlem af", der forpligter dig til at lyve på en så tåbelig måde? Det får mig til at tænke på, hvordan du forestiller dig din egen Dom, som jo i vores alder aldrig er fjern, om den så er dennesidig eller hinsidig ...

Erwin Neutzsky-Wulff