Johannes Aagaard efter døden

 

af Erwin Neutzsky-Wulff

frit efter Heiberg


CHOR AF DE EFTERLEVENDE

En værdig mand er død! Så god en hyrde,
som nogen sinde så en samling får
- nu har han aflagt kaldets tunge byrde,
til sin fortjente løn han hisset går.
Således i vort tab os trøster dette:
Det Kristelige Dagblads nekrolog
et sandhedsvidne kaldte ham med rette
- da ved vi, han er nævnt i Livets Bog!

JOHANNES

Nu, er jeg død? Det kommer ubelejligt,
jeg har et meget vigtigt seminar
- de lune frikadeller smager dejligt -
nu føler jeg, man holder mig for nar!
Nuvel, så skal da endelig min gerning
sin gage få i himlens strengeleg.
Jeg husker, jeg var til kongres i Herning,
med alt betalt - nu overvejer jeg,
om Himlen byde kan på slige glæder.
Jeg tror, jeg spørge vil den gamle mand,
hvor her i Saligheden bedst man æder,
- af brød alene ej man leve kan!
Hør, tjener! Kan et bord man her bestille?

SANKT PEDER

Kun Herrens tjener er Sankt Peder, Ven!

JOHANNES

Af uniformen tog jeg fejl. Jeg ville
Jer såre ej. Jeg prøve vil igen!
JOHANNES AAGAARD, check blot venligst rullen,
- ret altid på min frelse var jeg vis -
men skynd Jer lidt, thi her i vinterkulden,
som I kan høre, gnidsler mit gebis.

SANKT PEDER

En AAby kierkeGAARD på listen findes,
JOHANNES Climacus tillige her,
dit navn imidlertid jeg ikke mindes,
mon slægtning til de nævnte folk du er?

JOHANNES

En bror i AAnden er den kære Søren
- hvor havde kirken været uden ham!
Ja sandt at sige var den vistnok, førend
AAby kom til, en skændsel og en skam.
Men siden da er alting reformeret,
og derfor ved vi, at enhver kritik
i bedste fald er ganske malplaceret,
i værste fald er ren diabolik!
Ja tilgiv mig, hvis ikke helt jeg kender
til takt og tone her på dette sted:
Mod himlen første gang jeg næsen vender
- så har man krav på overbærenhed!

SANKT PEDER

Nuvel, men sig, med hvilken adkomst mener
du her ved Himlens port at banke på?
Hvad er det, der med Kristus dig forlener?

JOHANNES

Det er da ganske enkelt at forstå!
Doceret har jeg alt den rene lære
(docenter er dog ikke hvem som helst):
Jeg er jo frelst, fordi jeg tror!


SANKT PEDER

Men Kære!
Hvad er det da, du tror?

JOHANNES

At jeg er frelst!

SANKT PEDER

Men sig mig: Har dit kors du trofast båret
trods hobens had, forbandelser og spot?

JOHANNES

Til Årets Præst jeg vist engang blev kåret
- det er dog, må du tilstå, ganske flot!

SANKT PEDER

Men tog man ikke anstød af din lære,
når du med svøben avede din flok
for ikke Kristi strenge bud at ære
og tro, at bøn og salmesang var nok?

JOHANNES

Således vinder man nu ikke sjæle.
I stedet med forsigtighed man bør
sig nøje med et par points at stjæle,
og jeg skal sige dig, hvordan man gør.
Når et parti til magtens tinde stiger,
hvad ellers er dets evangelium,
forkynd blot: Det er just, hvad Jesus siger!
Thi den, som trodser Magten, er jo dum.

SANKT PEDER

Du har med andre ord din lære lempet
til tidens dovenskab og usselhed.
Men har da aldrig du for Kristus kæmpet?

JOHANNES

Jo! Aldrig gav jeg kirkens fjender fred.
Så snedig som en slange har jeg været
og sørget for, som det er tidens art,
at tomme tønder med maner blev æret
og dygtigt i det tomme sejl fik fart.
Men om en åndens kæmpe frem sig førte,
som endnu det uhyre sjældent sker,
da råbte vi så højt, at ingen hørte,
som dåren af sin egen dårskab ler.
Dog en ting har jeg frygtet, og jeg beder,
at ej i uvished jeg holdes mer
- så derfor, se nu efter, kære Peder,
om NEUTZSKY-WULFF i Livets Bog du ser!

SANKT PEDER

På det punkt kan du ganske rolig være,
for Ham i Himlens Haller er ej Rum.
Ham Døden vil på sine vinger bære
til en provins ved navn Elysium.

JOHANNES

Tak Herre Gud! Dog det mig ikke trøster,
at se, at mine fjender styrtes ned,
hvis ej min egen løn jeg stundom høster
og hvile kan i skadefryd og fred.
Så derfor beder jeg dig straks at rømme
din plads ved himlens port, thi ind jeg vil,
at stedets cuisine jeg kan bedømme.

SANKT PEDER

Du arme sjæl! Gak du ad Helved til ...