Svar fra Aagaard

 

Fra: Dialogcentret [dialogcentret@mail1.stofanet.dk]
Sendt: 26. februar 2002 11:57
Til: Erwin Neutzsky-Wulff
Emne: Svar fra Aagaard

Kære ulv


Du kan godt læse indenad, så hvorfor gør du det ikke? Det er nok det diabolske erstatningsprodukt - i stedet for det dialogiske - som du trækker op af posen for at undgå den side af sagen, som du har forset dig på.


Din elite-satanisme har ikke monopol på satanisme. Jeg har en masse bøvl med de der pop-satanismer, som du fradømmer retten til at benævnes satanismer. Men det skal de dog ikke bemyndiges af nogen til! Den som påkalder Satan er naturligvis satanist, hvis ikke bona fide, så dog male fide.


Jeg skriver om ordet ansvar, men kunne godt og skulle nok have skrevet, at ordet ansvar ikke er identisk med ansvar. Det er bekendt - vel også for en overklasse satanist som dig selv, at ansvar ligesom samvittighed er universelt, også når det er noget, der ikke fungerer. En dårlig samvittighed er en bagvendt samvittighed, men den har netop erkendelsen i paulinsk forstand fra Romerbrevet 2 i sig.


Livet selv taler om både ansvar og samvittighed, også når begge dele bliver dårlig. Erkendelsen er der alligevel, men i dårlig forstand.


Dette er ikke bare snik snak, men kræver en ordentlig imødegåelse, ikke en gang bragesnak, som du ganske vist også kan levere med imponerende slagkraft, men som du ikke selv kan mene. Al ære være egyptere og grækere og romere og alle de sandhedsvidner, du kan mønstre. Men jeg kender i hvert fald ikke tekster fra deres side, der giver os en meningsfuld forståelse af ansvarlighed, der blot på mindste måde kan bidrage til en well-informed teologi om ansvar og samvittighed.


Så er det din tur. Der er forskel på en realitet som ansvar og samvittighed og en teori eller teologi derom. Det sidste er historisk verificerbart, hvis det findes. Det første er ontologisk udtrykkeligt, hvis det findes, men behøver ikke derfor at være realiserbart.


Umiddelbart og reaktionært og ærbødigst


Johannes Aagaard