Forsinkede roser

 

Simon Falkentorp reitererer i et brev sit indlæg fra forummet, som moderatoren skønnede irrelevant for dette. Det korte af det lange er en medgivelse af, at jeg skrev og instruerede samt pr. fjernstyring fotograferede og klippede "filmen" ROSER, men også en understregning af, at han aldrig har taget æren for noget af alt dette, men kun for "lyseffekter".

Andre har så trods Simons protester glemt at gøre opmærksom på, at det udelukkende var dem, præmieringen gjaldt, og i øvrigt udlagt det, som at det skulle være hans "produktion". Endvidere anfører han, at han senere har klippet filmen yderligere ned (jeg prøvede at klippe "Åndernes hus" midt over, men kom mærkværdigvis ikke med i rulleteksterne).

Alt i alt må han altså siges at have gjort verden en velgerning - kun skade, at han ikke, mens han var i gang, klippede den ned til 0 sek. Og så var der en solopgang, som altså var en solnedgang (eller var det omvendt?)

Jeg håber hermed at have givet min gamle layouter fuld æresoprettelse, så forummet denne gang kan komme til at handle om noget andet. Som sagt er det ikke lige netop ære, jeg associerer med ROSER. Derimod finder jeg følgende afsluttende afsnit interessant:


Hvis du stadig føler, at nogen "ære" er stjålet fra dig, vil jeg da
hermed bekræfte, at denne altoverskyggende tilfalder instruktøren, som
alene er Erwin Neutzsky-Wulff (hvilket også ville gælde min version af
"Faklens Historie"). Men jeg vil bede jer om, at trække det lodrette
sludder tilbage.


Jeg må da indrømme, at ovenstående lille historie-revision giver mig en vis tilfredsstillelse. At nu også æren for FAKLEN "altoverskyggende" tilfalder mig, er trods alt noget af en nyhed. Jeg vidste jo, at sandheden ville komme frem, når de blev uvenner - og skal vi så ikke sige, det er godt ...