Forum irremediabile

 

Et forum forekom at være en god ide. Det var det ikke.

Mediet egner sig ikke til det. Et dagblad kan trykke det, det anser for at være umagen værd, samt ved en vis kontrol med brevskriverens identitet undgå anonym mudderkastning.

Uden denne redaktion ville enhver debatside lynhurtigt blive overtaget af folk med for meget tid og for lidt hjerne. Dermed er et niveau sat, som jager alle andre væk: Lokumsvæggens.

Man kan så gøre en af tre ting. Man kan lukke lortet.

Man kan lukke lortet ind. Og man kan sortere lortet fra.

Jeg synes stadig, det virker, som om de fleste foretrækker det sidste. Der bliver altså ikke flere overvejelser over, hvem der er paranoid, og i det hele taget, hvem der er hvem.

Da det er for besværligt at fjerne ti daglige indlæg fra en aktuel plageånd, fjerner vi i stedet plageånden - sikkert meget midlertidigt. Man kan kun håbe på, at dette vil hæve niveauet så meget, at idioterne opgiver, og andre anser det for sandsynligt, at de kan få ørenlyd.

Det er ikke nogen særlig strålende løsning, men jeg kan ikke umiddelbart komme på andre. Hvis nogen vil forarges over denne fremgangsmåde, er det naturligvis ganske op til dem.

Den er ikke anderledes end i alle andre medier. Selvfølgelig kan Axel have noget ret i sin lille spøgefuldhed om en "sladre-spalte" - en form for censur er det jo.

Men alternativet er altså et plankeværk. De kan også være udmærkede til at reklamere på - f. eks. for enw.dk. Men debat kan man vist ikke kalde det ...