Bull

 

Jeg vil gerne gøre brugerne af dette forum opmærksomme på en bog, jeg synes, de skal læse. Den hedder "Systems of Integration" og er skrevet af kosmologen Francis Bull.

Bull har nogle meget interessante tanker om det at kommunikere, som kommer til udtryk i hans teori om systaser. En systase defineres som et system af integrerede dele, såkaldte morioner.

Morionerne afspejler den systase, de indgår i, og som de endvidere er knyttet til ved et onoma. Et onoma er en (restriktiv) noninklusiv definition, som adskiller systasen fra dens komplementærmængde.

Eksempler på systaser kan være en galakse, et træ med kirsebær eller en fodboldklub. Bulls påstand er nu, at disse systaser i kraft af deres "non-inclusiveness" og "strangeity" (deres tilbøjelighed til at definere sig selv ud fra sig selv) har vanskeligt ved at integreres (kommunikere) med andre systaser.

Dette forklarer blandt andet vanskelighederne ved at integrere en befolkningsgruppe med en anden kulturbaggrund (et andet onoma). Bulls systaser har dog ikke mindst betydning for kaosteorien, hvor de forklarer, hvorfor protoner ikke er neutroner, og omvendt (protoner er morioner i en systase med et andet onoma).

Bogen har på trods af sin relative sværhedsgrad været på bestsellerlisten i flere måneder i USA. "The New York Times" skrev bl. a. "I don't care if you're a moron with an IQ of 20, reading this book will make you feel like a complete Einstein!" Den udkom på Gyldendal i fjor og koster 598,- Den er dog hver eneste krone værd - og så kan den jo i øvrigt også lånes på biblioteket ...