Abattoir

 

FØRSTE DEL: ABATTOIR


Første kapitel: Strange Love

Andet kapitel: Vanishing Women

Tredje kapitel: Filosoffen

Fjerde kapitel: Introduktion til medicinstudiet I

Femte kapitel: Introduktion til medicinstudiet II

Sjette kapitel: Diva

Syvende kapitel: Lucia

Ottende kapitel: Dødebogen

Niende kapitel: Phoenix

Tiende kapitel: Abattoir


ANDEN DEL: CHEVALET


Første kapitel: The Sex Dolls

Andet kapitel: The Clinic

Tredje kapitel: Herrens Dag

Fjerde kapitel: Therion

Femte kapitel: Perchoir

Sjette kapitel: Francis

Syvende kapitel: Kejserens skæg

Ottende kapitel:

Niende kapitel:

Tiende kapitel: