Kursus

 

Der er nu gået henved tyve år, siden jeg skrev OKKULTISME og MAGI, og det er sgu lang tid - det er nærmest et ungdomsværk. Det er da også karakteristisk, at jeg er blevet mere og mere utilfreds med det med årene og med stadig mindre overbevisning har været i stand til at udslynge det evige Læs osv.

Det skulle jo gerne være grundbogen, der besvarer alle spørgsmål - desværre synes jeg ikke, det opfylder dette kriterium længere. Det er på samme tid for populært og upædagogisk, simpelt hen fordi jeg ikke i tilstrækkelig grad beherskede stoffet, hvilket igen resulterede i en overdreven forsigtighed med hensyn til, hvad jeg kunne tillade mig at "røbe".

Jeg synes med andre ord, Hovedværket om dette emne - det overnaturlige og den praktiske mulighed for at opleve det - stadig mangler. Så her til august går jeg altså i gang. Det ser ud til at blive et værk på 100 kapitler fordelt på 1.000 manussider (ca. 25 % mere end OKKULTISME og MAGI tilsammen, men mere koncentreret) og det vil formodentlig tage mig omkring to år at skrive - lidt optimistisk kunne man altså forvente en udgivelse i efteråret 2004.

Erfaringsmæssigt vil det imidlertid for mig betyde en "opfriskning" af alle hånde kilder, som måske allerede nu andre kan få glæde af. Jeg vil derfor foreslå en række foredrag i Huset, som væsentligt vil adskille sig fra de tidligere derved, at de ikke skal konkurrere med arbejdet på en roman.

Jeg kunne forestille mig, at vi med start i oktober mødtes engang om måneden - eller måske lidt sjældnere - til fire foredrag, omtrent svarende til baggrunden for fire kapitler. Prisen ville være 100 kr. pr. gang pr. næse.

Man ville ikke nødvendigvis behøve at komme til hvert eneste foredrag - derimod ville kurset automatisk slutte, når vi kom under tyve personer. Skønt det kun har været annonceret som en mulighed, har vi allerede fået omtrent tredive tilmeldinger, så noget tyder på, at det kommer op at stå.

Med Venlig Hilsen

Erwin Neutzsky-Wulff

P.S.: Angående det mere praktiske:

Jeg tror, som Erwin, at vi bliver nødt til at holde fast ved at mødes en gang om måneden. Fire kapitler/foredrag een gang om måneden er langt mere realistisk end otte foredrag een gang hver anden måned, både for jer og os. Der er grænser for, hvor meget stof man kan rumme, og selv om Erwin er en tornado på en scene, så kan det jo godt være, at 10-12 timer på een dag er for meget selv for ham.

Jeg foreslår derfor, at kurset kommer til at forløbe således:

Vi mødes DEN FØRSTE LØRDAG I HVER MÅNED KL. 15.00, og hvis vi regner med at hvert foredrag tager ca. 1 time, er vi færdige omkring klokken 20.00, inklusive pauser og spørgsmål.

Man kan overnatte/snakke/feste i gymnastiksalen eller tage hjem, som man har lyst til, men der vil som sædvanlig være mulighed for at købe billig mad, øl, vand, vin, spiritus, snacks, kage og morgenmad. ALLE er mere end velkomne, den eneste forudsætning er en smule nysgerrighed.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, så hold dig ikke tilbage: Ring på 87773031 eller skriv en mail til mig på helena@lupa.dk. Når vi ved mere om antal deltagere, startdato og kursusindhold, vil det straks blive slået op her under NYHEDER, så følg med!

Mange hilsner fra Helena