Undervisningsassistenter søges

 

Der er kommet en del spørgsmål i brevkassen om - selvfølgelig - netop de emner, som vil blive behandlet udtømmende på kurset, fra folk, som af den ene eller anden grund ikke ser sig i stand til at deltage. Min umiddelbare reaktion har været en ulyst til at kaste mig ud i de sædvanlige halve svar, når der nu rent faktisk foreligger en to-årig uddannelse, som principielt er tilgængelig for alle. På den anden side må det også være en smule irriterende, hvis man nu ikke kan komme, at være permanent afskåret fra at få svar på disse spørgsmål.

Jeg vil derfor foreslå, at forum i disse tilfælde overtager brevkassens funktion. Det virker trods alt, som om der er nogle virkelig hard-core studerende derude (måske som en afspejling af, at tidligere spredte causerier er blevet erstattet af en regulær undervisningsplan med en meget ærgerrig målsætning) og like the Romans said: Docendo discimus, vi lærer selv ved at lære andre.

Jeg vil altså opfordre de nysgerrige, men forhindrede, i at kaste deres spørgsmål ud på dette forum - hvilket ligeledes muliggør en diskussion. I forbindelse med vores andet seminar havde vi en endog meget kvalificeret debat sammesteds, og når vi næste gang tager fat på neurologien (som brevkassen lige har modtaget et spørgsmål udi) skulle der være mere ammunition for potentielle hjælpelærere.

På den måde kunne seminaret måske være til glæde for mere end the happy few - også folk med en mere kursorisk interesse for emnet. Hvad mener I?