But very seriously

 

Med vores regerings uhellige alliance med en ny verdenserobrer er Danmark atter under besættelse. Man må altså være indstillet på, at det fremover vil koste noget at tale imod umenneskeligheden.

I min ungdom bekæmpede man temmelig risikofrit fascismen, der var ungefær så formidabel som Erhard Jacobsen. Sådan er det ikke mere, og det synes da også, som om de tidligere så højtråbende "progressive" har dæmpet tonen en hel del ned, der er jo lige det med de 16 års fængsel.

Kritik af USA og dets allierede er således som regel behæftet med mange undskyldninger, modifikationer og forsikringer om, at man skam da er enige i, at der må gøres noget imod de gale muhamedanere. At der er tale om ren militær aggression med neokolonialistiske bagtanker, siger man helst ikke rent ud.

Påtrængende spørgsmål (som hvorfor Irak under trussel om fuldstændig udslettelse ikke brugte de "masseødelæggelsesvåben", som var den påståede årsag til invasionen) stiller man heller ikke gerne. Roses skal Dagbladet Information, som jeg ellers altid har fundet begrænset og bornert, for sin imponerende balancegang og evne til at sige tingene lige på stregen, men alligevel temmelig utvetydigt, det kan være, der kan overgå det den ultimative ære at ende som det begyndte, som illegal presse.

Mørket lægger sig nu endegyldigt over Danmark, og alle intelligente og anstændige mennesker dukker hovedet, hvor meget må være op til hver enkelts samvittighed. Endnu kan der skrives og udgives bøger, der henvender sig til mennesker, og ikke stemmekvæg og kanonføde.

enw.dk er naturligvis en klovn, men det var - ellers uden sammenligning - Chaplin også. Når den er bedst (som i Lawman) overbeviser den et par hundrede mennesker om det, de godt ved i forvejen.

Resten er nok mest ufrugtbart kværulanteri, både fra de besøgendes og undertegnedes side. Det var aldrig hensigten, at siden skulle have nogen betydning eller værdi, som sagt var dens eneste formål fra begyndelsen at annoncere min kursusvirksomhed.

Dette forhindrer naturligvis ikke, at andre bruger den til noget fornuftigt. Sandsynligheden er dog nok ikke overvældende stor, netnørder er erfaringsmæssigt ikke specielt handlekraftige, but be my guest.