Bathos 7 - Indhold (68 sider)

 

NOGET OM AT SØGE GUDS RIGE (4 sider)

Om vanskelighederne ved at trænge ind i den religiøse fænomenologi, og hvordan de eventuelt kan omgås.

REVIEWS (12 pages)

THE BELIEVERS - with a comment on the modern mystery cult Santeria
LUST FOR LIFE - with a short biography of Van Gogh, trying to diagnose his insanity
THE OTHERS
28 DAYS LATER
DOG DAY AFTERNOON
BILLY LIAR - with a comment on different brands of escapism

DET OVERNATURLIGE (18 sider)

Introduktion - hvad det ikke er - kristendommen, hedenskab og reformation - grundlæggende epistemologiske og dialektiske problemer - hvad det er - konceptualisation af de ikke kognitive dele af hjernen - drift og lyst - mytologisk analyse: verdensaldermodellen.

THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' (2 sider)

DE TRE SKRIN (10 sider)

Hvad er sindssyge - årsager og opståen - forholdet til transcendens - hvad kan man få ud af en grimoire - terminologi - den temporale projektion (eksempel) - indvielse - de tre skrin.

THE TEN COMMANDMENTS (14 pages)

An analysis of the most important motion picture ever made, its mysterious origins and hidden treasures for the student of the occult.

THE OUTER LIMITS II (2 pages)

Alien Radio
Bits of Love
Dark Child
Flower Child
Free Spirit
From Within

Comments, preview attractions, and lots of succubi and pretty girls in chains.

PRIS: 50 KRONER

ENDNU FÅ EKSEMPLARER TILBAGE

Fås i

FANTASK, København

og THURS ANTIKVARIAT, Århus

eller ved at sende dine 50 kroner til

Neutzsky-Wulff
Tinghøjvej 35
8970 Havndal

PS: Hvis du plejer at købe dit eksemplar på kurset, skal du vide, at det denne gang KAN være udsolgt på dette tidspunkt …