Bathos (og enw.dk) i fremtiden

 

Efter arbejdet med DET OVERNATURLIGE havde jeg brug for at slappe af - men ikke for meget. Løsningen var at se en masse film og anmelde dem i et lille blad.

Men derved blev det jo ikke. Allerede de første numre indeholdt generiske artikler, ikke blot om filmgenrer, men også tegneserier og pornografi - ja sågar det overnaturlige.

Dette førte i nummer fem og seks til mindre sammenstød med læsere og anmeldere af mere traditionelle fanzines. Kritikken gik generelt ud på to ting: Det pornografiske indhold og det intellektuelle niveau (som opfattedes som for højt).

Det fik også udgiveren, der ikke havde lyst til at renoncere på nogen af delene, til at overveje, hvad slags blad han egentlig havde lyst til at lave, og til hvem. Svaret var indlysende hans faste læserkreds, som havde interesse og forudsætninger for noget andet end pudsige anmeldelser af gamle film.

På samme tid blev det meningsløst at skrive på engelsk (bortset fra filmanmeldelserne, som på grund af de mange fagudtryk alligevel ville blive halvt på dette sprog). Nummer 6 bragte en artikel på dansk, nummer 7 tre.

Samtidig blev emnekredsen bredere, så at visse dele af bladet ligefrem begyndte at lugte af politisk tidsskrift. Med nummer 8 var vi fremme ved et blad, der simpelt hen handlede om og indeholdt alt, der interesserer redaktøren og - angiveligt - hans læsere.

Ethvert tidsskriftforsøg bør naturligvis omfattes med en vis skepsis, ikke mindst af udgiveren - der er trods alt væsentlig flere af dem end numre af et enkelt. Når det imidlertid er lykkedes på månedsbasis at få en halv snes numre ud, og salget er støt - for ikke at sige eksponentielt - stigende, må denne skepsis vige for seriøse (men ikke alt for seriøse) overvejelser med hensyn til, hvad man vil med dette her.

Åbenbart er der behov for et link mellem forfatteren og visse læsere. Dette link har hidtil (noget utilfredsstillende) været min hjemmeside - let's face it: Nettet er for nørder.

For fremtiden vil BATHOS være dette link. Hjemmesiden vil med andre ord vende tilbage til at være, hvad den oprindelig var tænkt som: Et sted, hvor jeg kunne annoncere mine kurser. Der er som bekendt også tilknyttet et forum, hvor man kan diskutere enw - eller noget andet - hvis man har lyst til det.

Det vil stadig være muligt at benytte brevkassen, men eventuelle svar vil blive bragt i BATHOS. Andre kan lige så let anvende min e-mail-adresse (enw@enw.dk - det er lige til at huske).

Ved samme lejlighed har BATHOS fået en filosofi - eller dets filosofi er blevet mere eksplicit. BATHOS betyder dybde.

Og højde - somme steder endda længde og bredde, hvilket måske giver associationer til en vis bog - restriktioner af enhver art ville følgelig være imod bladets ånd. Det associerer ligeledes til såkaldt "dårlig" kunst, den triviallitteratur (film, tegneserier og pornografi) som forfatteren altid har postuleret som dybere i betydningen nærmere driftslivet end den mere cerebrale finkultur.

Det, der karakteriserer forfatterskabet, er måske især, at det er begge dele, og dette vil også til en vis grad gælde BATHOS. Hvis du kan se THE GIANT GILA MONSTER og læse VANVIDEN, er du BATHOS-mand (eller bedre: -kvinde).

Man kan ikke gennemgå hele den vestlige mystiske tradition på 1.100 manussider uden hist og her at gå lettere hen over et og andet, som måske ville have haft nogle læseres interesse. Tolv numre af BATHOS kan blive til et helt pænt lille årligt supplementsbind, hvor man - som det eneste af samtlige medier - kan forudsætte den viden, DET OVERNATURLIGE giver, så man ikke altid skal begynde forfra.

Eller sagt på en anden måde: BATHOS vil altid være lige præcis den blanding af fanzine, tidsskrift og pornografisk magasin, udgiveren har lyst til at lave. Take it or leave it!

Det ligner ikke noget andet - men så ville det jo heller ikke være enw. Hvad dette angår, vil læseren ikke spore nogen forandring.

Det vil aldrig blive et pænt blad på nogen måde, aldrig blive stuerent eller politisk korrekt, aldrig blive trykt på glittet papir eller sendt til en eneste anmelder, men forblive præcis den las, du sidder med. God fornøjelse!