Det Overnaturlige

 

Fra sædvanligvis velunderrettet kilde forlyder det, at DET OVERNATURLIGE udkommer i slutningen af juni. I dette tilfælde har denne kilde - Jesper - dog været mindre velunderrettet, eller måske er han blot blevet grebet af pessimisme.

The fact is at DET OVERNATURLIGE kommer på næste fredag - fra bogbinderen. Derefter skal anmelderne have fjorten dage til at læse den - ikke at fjorten år ville gøre nogen som helst forskel - hvilket betyder, at udgivelsesdatoen er sat til den 28. maj.

Den skulle altså være forholdsvis sikker - med et par dage til hver side. Indholdsfortegnelsen vil naturligvis allerede være at finde i nummer otte af BATHOS, men af hensyn til dem, der af en eller anden grund ikke har anset det for nødvendigt at anskaffe dette højst nødvendige nummer, gentages den her med nogle få uddybende kommentarer.

Forord

I. DET NATURLIGE - FILOSOFI OG VIDENSKAB

1. Det overnaturlige - indledning

2. Det naturlige - de præsokratiske filosoffer

3. Det filosofiske - Platon

4. Det videnskabelige - oplysningsfilosofferne

5. Den foruroligende videnskab - den klassiske fysik

6. Edderkoppen i brødkassen - den moderne fysik

7. What kind of a world is this, anyway? - den moderne fysiks epistemologiske konsekvenser

8. Det horisontale fald - biologi

9. Thingish - neurologi

10. Himle og engle - storhjernen

II. DET OVERNATURLIGE - RELIGION

1. Galskab - med og uden mening - psykiatri

2. Den gamle religion - psykiatri og religion

3. Gamle historier - primitiv religion

4. Guds stige - Ægypten

5. På kvinders vis - Babylon

6. Din ungdoms hustru - jødedommen

7. Kleos - Hellas

8. Det unævnelige - tempelkult

9. Brummeren - mysterier

10. Den stejleste sti - orficisme

III. INDVIELSE

1. Som lammet for ulven - indvielse og seksualitet

2. Herre - den kvindelige myste

3. Herskerinde - den mandlige myste

4. Incubus - incubat

5. Succubus - succubat

6. Duen - mytologi

7. Guldsmeden og hans datter - eventyr

8. Den sødeste længsel - Dionysos

9. Aiora - Artemis

10. Med storm - jødisk mystik

IV. OVERLEVERING - QABBALA

1. Som lynglimt at se til - aktualisation og qabbala

2. Ved roden - sephiroth

3. Mellem Gud og os - merkabha

4. Emeth - de øvre sephiroth

5. Yesodh

6. Fædrene - de nedre sephiroth

7. Gematri

8. Malkuth

9. Hodh

10. Necach

V. I ET SPEJL - ENTITETER

1. Det uforklarlige - aktualisation og projektion

2. Entiteter

3. The little people - ophan

4. Under stenen - de underjordiske

5. Hvad sirenerne sang - mennesker og entiteter

6. Ikke spor tosset - ufologi

7. Monsters - ir

8. Shedh

9. Yiddeoni

10. Armidas stav - det overnaturlige paradigme

VI. I EN GÅDE - GRALSMYSTERIERNE

1. Hierogami

2. Gral

3. Religion og ridderskab

4. The mirror crack'd from side to side - the Lady of Shalott

5. Taliesin

6. Enyo - Dionysiaca

7. Lancelot

8. Guinevere

9. Sangmale - ridderromantik

10. Sangreal - Teiresias

VII. ANSIGT TIL ANSIGT - DE ANTIKKE MYSTERIER

1. Come after me and show thee - prinsen og Askepot

2. Den sorte skole - kautionære fortællinger

3. Grimme historier - Grimms eventyr

4. Det høje ord - Havamal

5. Lascivia - ekstase

6. Dionysos - de dionysiske mysterier

7. Hvordan tingene forholder sig - den antikke rationalisme

8. Mithra - de mithraistiske mysterier

9. Ariadne - Isis

10. Arreta - den antikke og semitiske tradition

VIII. GNOSIS

1. Bogen om aktualisation

2. Tali - Apulejus

3. Ishtar - tempelprostitution

4. Det gamle hus - Nag Hammadi

5. Helena - simonisme

6. Gnosticisme - hermetisme

7. Magi - renæssancen

8. Spiritualismen

9. Litteratur

10. Musik

IX. MEROS - MODERNE TID

1. Tryllefløjten - frimureriet

2. Anden akt - den franske revolution

3. Ringen - 1848

4. Siegfried - nazismen

5. Antikrist - fremtiden

6. Ulven

7. Varulven

8. Hunden

9. Brahman - hinduistisk mystik

10. Atman - upanishaderne

X. EPIGNOSIS - MODERNE MYSTAGOGIK

1. Kyneia

2. Elevatoren - totemisme

3. Arkteia og hippeia

4. Tarok

5. Parapsykologi

6. Over Jordan - et alternativ til våset

7. Charybdis - en moderne mystes erfaringer

8. Kaninhullet - en anden moderne mystes erfaringer

9. So long - DET OVERNATURLIGE

10. Daidalos - Afslutning

Litteraturhenvisninger

Indeks