The way you like it

 

BATHOS har - ligesom lyset - en dual natur. På den ene side er det små supplementsbind til DET OVERNATURLIGE (illustreret med billeder af nøgne piger i lænker).

På den anden er det et subkulturelt filmblad (illustreret med billeder af nøgne piger i lænker). Hvad det skal være (mest) er naturligvis op til læseren.

Når jeg bliver druknet i begavede spørgsmål, er det fuldt af artikler om esoteriske emner (illustreret med billeder af nøgne piger i lænker) because that's the way you like it. Når der ikke kommer nogen, vender det tilbage til at blive et rent filmblad (illustreret med billeder af nøgne piger i lænker) because - apparently - THAT's the way you like it.

Og så er der naturligvis alle indstillingerne derimellem. BATHOS er jo nemlig - i overensstemmelse med det demokratiske princip, dets redaktør altid har hyldet (illustreret med billeder af nøgne piger i lænker) JERES BLAD!

Men Venlig Hilsen

Erwin Neutzsky-Wulff

(Ansvarsløs Redaktør)