En observation

 

Det undrer mig lidt, at det ikke synes at være gået op for nogen, at ligesom artiklerne i BATHOS belyser min religionsteori (or rather, My Theory of Everything) som udspecificeret i DET OVERNATURLIGE, er min litteraturteori naturligvis at finde i mine 200 anmeldelser sammesteds.

Med Venlig Hilsen

”Den største kultfigur i nutidens danske litteratur” (Thor Eskilstuna: Litteratur Quiz – 350 spørgsmål fra bøgernes verden)

PS: Det siger vel ikke så meget – i en nation af amatører og sykofanter.