Dandskunervisning

 

Vi lever på en tid vor unervisningsysdemed er i rivene udvigling dels på grun af de nye krav samfuned stiler dels fordi vi i en sparetid er nød til og sæte resurserne in der vor vi får noged for pengende. Desvære er de så som så med nytængningen på dete område. Mange lever enu med idealerne fra den sorte skole vor de var terperi og paradviden de gjalt. Gotnok er den tid forbi vor eleverne blev bebyrded med gulalerlyrik og ubrueli viden om græsge filosofer og romersge kejsere. Når mand imidlertid ser på vor meged foreksempel dandskunervisningen fyler på skemaed kan mand got få de intryk at vi ike er komed særli langt. Mand skule dog elers syntes at dandsk er noged vi alesamen kan. Og mand må nok spøre sig sel vor vigti de entli er og lære og læse i et samfun vor de elektroniske medjer spiler så afgørene en role. Kan mand virkeli bebrejde de unge at de savner motivation til og lære en måde og formidle viden og nyheder på som hører til i midelaleren. Vorlænge skal vi enu døje med kultursnoberied når de er en kensgerning at ale de emner den moderne literatur beskæftier sig med kan behanles i talksjovs. Har vi virkeli stadi bru for forfatere til og fortæle os vad vi skal mene. Vi skal også tænke på at de store tvstationer er meged letere og føre kontrol med en de verse småskrifder vilked vil være yderligere en gevindst på en tid vor hvort samfun og hvore kulturværdier er uner belejring. Så mon ike de var på tide at vi brænde den gamle abc samen med spansgrøred.