Indlæg

 

Indlęg

Når landet stander i våde, er der tradition for, at man sætter sin lid til ”blomsten af Danmarks ungdom”, hvilket virker så meget desto mere påkrævet, eftersom en stor del af denne aldersgruppe synes at have mistet enhver interesse for den politiske situation. Når man så har en minoritet, der klart demonstrerer en sådan, forekommer det nærliggende at alliere sig med den i kampen for et bedre samfund – jeg taler naturligvis om andengenerationsindvandrerne.

I stedet synes man af årsager, der mildt sagt forekommer bigotte, at insistere på at marginalisere dem. Ikke mindst bør man tænke på, at disse unge har et vældigt forspring i kraft af et kulturgrundlag, der i hen ved halvandet årtusind har betonet anstændighed, viden og selvdisciplin, en renfærdighed, kristendommen for længst har mistet i sin opportunistiske jesuitisme.

En religion, der i sit udspring prædikede selvopofrelse og omsorg for ”disse mine små”, har åbenbart ikke længere nogen skrupler ved at alliere sig med fascister og krigsmagere. Integration kan og må aldrig betyde, at den danske islamiske ungdom skal opgive disse fortrin, men at vi andre kan lære af dem i gensidig forståelse og tolerance.

Disse unge må bringes til at forstå, at de syvendegenerationsindvandrere, der mest højlydt kalder sig danskere, ikke er deres fjender, men kun de svindlere, der er kommet til magten ved konsekvent at lyve for dem, og at det også er i deres interesse at værne om de virkelige danske værdier. Det kostbareste, vi har, er den danske retsstat, som så mange kræfter, ikke mindst på højrefløjen, arbejder målbevidst på at ødelægge.

Hvis vi lader dette ske, vil der ikke være nogen beskyttelse imod udsugerne og krigsmagerne, uanset hvilken etnisk baggrund man har, og man går derfor disses ærinde ved at indlade sig på ulovligheder, hvad enten de har sociale årsager eller indgår i en politisk kamp. Et er nemlig modstandskamp i et besat land, noget ganske andet overgreb på uskyldige.

Disse linjer er altså ikke primært henvendt til de selvbevidste ”danskere”, men til de unge indvandrere, som endnu bekymrer sig om social lighed og fredelig sameksistens. Til sådanne vil jeg sige: Sig nej til terrorister og bøller, ganske uanset deres påståede religion.

Lad jer heller ikke forlede af vestlige idoler, men studer med flid og udholdenhed den hellige Koran og dens eksegeter, der utrætteligt har prædiket retfærdighed og fred. Vi er stadig mange, om end vores kulturelle baggrund er forskellig, der tror på og er villige til med alle lovlige midler at bekæmpe ligegyldighed og had.

Opgiv os ikke! Den konflikt, bøllerne og galningene ønsker, vil ingen af os overleve.

”Gud forbyder jer ikke på venlig og retfærdig vis at omgås dem, der ikke bekæmper jeres tro og ikke fordriver jer fra jeres hjem. Gud elsker de retfærdige.” (60. SURA). SALAAM ALAYKUM!

ERWIN NEUTZSKY-WULFF

PS: Dette indlæg vil du ikke finde i BATHOS – men derimod talrige andre, der advokerer en anden fremtid end Dansk Folkeparti.