Indlæg

 

Jeg har i lighed med andre medlemmer af Danske Skønlitterære Forfattere modtaget en opfordring til at skrive under på følgende erklæring:

”Uanset politisk ståsted eller holdning til Jyllandspostens offentliggørelse af de tolv Muhammed-tegninger vil nedenstående forfattere opfordre alle til at bakke op om såvel mediernes som den enkelte borgers demokratiske og grundlovssikrede ret til frit at kunne ytre sig om ethvert tænkeligt emne – politisk som religiøst – under ansvar for loven.”

Uden i øvrigt at sætte spørgsmålstegn ved initiativtagernes motiver, frygter jeg, at en sådan tilkendegivelse, som jeg i øvrigt er enig i, vil blive fortolket som en støtte til højrefløjens racisme. Jeg har derfor underskrevet den og opfordret mine kolleger til at gøre det samme under forudsætning af, at følgende passus tilføjes:

”Ikke mindst vender vi os imod højrefløjens forsøg på at monopolisere denne frihed. Tilsvining af minoriteter bør i det mindste hjemle sympatitilkendegivelser med disse, så længe de ikke sanktionerer lovstridige forhold.”

Jeg er således ganske enig i, at det er essentielt at få fastslået ytringsfrihedens ukrænkelighed. Hvor er juristerne, som ellers altid har været vores bolværk imod totalitære tiltag? Er den dømmende magt stadig reelt uafhængig af den udøvende?

Det er med andre ord på tide at melde klart ud, at ingen udtalelse, uanset om den gavner en eller anden hypotetisk fjende, kan være lovstridig, medmindre den direkte opfordrer til eller sanktionerer vold eller andre lovstridige handlinger. Det må altså være muligt at udtrykke dissens med landets udenrigspolitik og sympati med dem, den går ud over, uden at blive truet med en eller anden tåget forræderiparagraf!

Aktuelt er det en prøvesten for ytringsfriheden, om herboende imamer kan udtrykke deres mening om Danmark, også i udlandet, uden frygt for repressalier. Lad os få noget jura på bordet, inden det lykkes højrefløjen at kvæle den ytringsfrihed, den hævder at forsvare, hvilket blot vil være det første skridt hen imod demonteringen af vort demokrati!

Erwin Neutzsky-Wulff