Graviditet

 

Fra: gull allder [gullalder@hotmail.com]
Sendt: 8. marts 2006 15:18
Til: enw@enw.dk
Emne: Graviditet

1
En danske mot etabliss’mentet
vekket sinnet som før ble holdt fange.
Han rev gjøkreiret vekk,
til vår borgerånds skrekk.
Men fuglungen: Først nå kan den lande.

2
Teppet bort, vår nysgjerrighet rykket
med ditt ord vi umiddelbart fryktet
en landing for hard,
tanken frukter bar,
spredte vinger når alt kom til stykket

3
Neutzsky-Wulff han all tvil tar av dage
Tid i retrospekt: Minner kun vage
Lukk hans verden opp,
knytt vårt sinn til vår kropp.
Uforferdet i vellystens hage

4
Kun filantrop, misogyn fordriver,
selv om åket ei skyld nå bedyrer.
La maskene falle,
beruselsen tralle
etter pusten så vårt vesen hiver

5
Selv geniet seg stundom vil spørre:
Hvilken leser har mot til å tørre,
å fornekte alt,
ja, selv ”rett” og ”galt”,
livets sankthansbål oppunder nøre?

6
Konge, ensom du er blant gemene
våre skritt altfor små, altfor sene.
Dine fyrtårn av brann,
asken tilføres vann,
i ny fremtid du ei er alene

7
Vekk fra prestehånd, penger sterile,
vi til kilden din tørste vil ile
Din kunnskap enorm,
vil skape en storm.
Evig nå, fordums dogmer må hvile!

8
Skal vi lindre vår moder jords feber
kan det trenges at hver og en krever,
av seg selv vekstsmerte,
la oss korset sverte,
samt dem som for mammon kun streber

9
Til mesteren skal ikke svares.
Vi vil lytte, skal brasene klares.
Lær oss mer vise mann,
vi og jord da kun kan,
i vår støpeform lenger bevares

10
Så vi avslutter ydmykt med spørsmål:
Tempelpiken, fikk hun høre barns gnål
etter mang en lang natt
med en jockey besatt?
Hilsen skjenket til deg: Beste skussmål!

11
Et "Ps." snek seg inn uoppdaget:
Med norsk, fransk, engelsk noen beklaget.
Arabisk, russisk, spansk:
Hvilket land byr til dans
for en hungrig, ny innen språkfaget?

Apollon