Godaw do 2

 

KÆRE ERWIN NEUTZSKY-WULFF,
Det fremgår af artiklen på side 2 under overskriften "Rettelse", at Poul Pilgaard Johnsen har begået en fejl, da han skrev artiklen og har citeret J. h. Rump for noget, han ikke har sagt. Det fremgår ikke af artiklen, at man pludselig trækker en ordret citeret udtalelse (”og skabe en religiøst pluralistisk stat, hvor man frit kan hengive sig til mange guder” – 1. sektion Side 2, ”Den holdt i byretten”, Rettelse i slutningen af artiklen) tilbage, fordi den afslører, at dens ophavsmands ærinde er middelalderlig tvangskristning.

Det er altså ene og alene Poul Pilgaard Johnsen, der har begået en fejl, som det tydeligt fremgår af "Rettelse", og derfor vil jeg ikke bringe et læserbrev, hvor du anklager J. H. Rump for at trække en udtalelse tilbage, som han aldrig har fremsat.

Mange hilsner
Pernille Bramming
Debatredaktør

Jeg påstår IKKE, at Rump trækker noget tilbage, men at MAN – det vil sige avisen – gør det. Hvad MOTIVET er til dette, står det mig naturligvis frit for at gisne om – også i et læserbrev.

Kan man forestille sig en censur gående ud på, at et læserbrev ikke måtte bringes, fordi det for eksempel antyder, at en person har egoistiske motiver til en handling, selv om han selv benægter det? Hvorfor så ikke med det samme bortcensurere alle indlæg, der påstår noget andet end en af avisens medarbejdere?

Hvis ikke dette var så horribelt, ville det være til at hyle af grin over. Men – for nu at komme under vejr med DINE motiver har jeg i den vedhæftede udgave strøget det, du harcelerer over.

Det er jo ved at blive lidt af en sport at se, hvad der SÅ er galt – at det er for sent til dette nummer og uaktuelt i det næste, måske? Jeg venter i spænding!

PS: Selvfølgelig er Johnsens undskyldning rent pladder. Det, Rump har skrevet, og det, han altså nu ikke har skrevet, står inden for de samme anførselstegn.

Enten er han med andre ord citeret for hele citatet eller ikke noget af det. At du vil nedlade dig til at deltage i en så åbenlys svindel, fatter jeg simpelt hen ikke!

KÆRE ERWIN NEUTZSKY-WULFF,

Mange tak for det vedhæftede indlæg. Det vil, om alt går vel og efter planen, blive bragt i avisen på fredag.

mange hilsner
Pernille Bramming
Debatredaktør

Med den infantile udgave af At Tænke Sig på avisens bagside underskrevet BO KULT BJØRNVIG (weekendavisen KULTUR Nr. 36 8.-14. september 2006 Side 14) iblandet lidt antisemitisk humor hen efter Jyllandsposten må ”historien” om undertegnede og Rune vist siges at være landet på det skolebladsniveau, hvor den naturligvis hele tiden har hørt til. Beskyldningerne om ”satanisme” uden det ringeste forsøg på blot at antyde, hvad man mener med denne mærkat, kan således trygt placeres lige under ”statsministeren er et dumt svin”, hvad angår seriøsitet.

Denne type selvbestaltet inkvisition vil dog næppe pådrage sig den store opmærksomhed i et samfund, hvor man som jeg – ifølge dette nummers anden artikel – kan blive dømt som ”en af Danmarks værste ekstremister” for at prædike forståelse og tolerance over for andre kulturer.

Og vel at mærke in absentia ud fra angivere bevæbnet med citatfusk og uden mulighed for at forsvare sig eller overhovedet blive informeret! Det ville naturligvis ikke undre i en diktaturstat, og det undrer ikke i dagens Danmark – ikke morgendagens som for ti år siden, da jeg i min roman DØDEN i detalje beskrev det forestående systemskifte – ligesom det næppe længere ville overraske nogen at blive arresteret for i et læserbrev at have sat spørgsmålstegn ved det folkeretslige grundlag for krigen i Irak (en sløjfe på terrorpakken?)

Noget andet er så, at en sådan udnævnelse i et samfund, der med stormskridt bevæger sig mod fascisme og racisme, må siges at være bedre end en nobelpris! Som min (ikke hæderkronede) forlagsredaktør lakonisk udtrykte det: ”Måske er det i dag ekstremt at være humanist?”

PS: Min nye roman HJERNEN udkommer til oktober. Læs den, inden den bliver forbudt!

Ja, det var så, hvad der blev tilbage af mit indlæg, som WA ikke opfattede som et dementi. Jeg havde ellers forberedt følgende som en nødløsning.

Jeg bekender! Jeg er afsløret!

Jeg tilbeder Djævelen og planlægger sammen med Rune at omdanne Danmark til et islamisk teokrati, hvor transmitterede håndafhugninger erstatter fodboldkampe. Det er godt, at vi stadig har så opvakte journalister, at skurke som jeg kan blive uskadeliggjort i tide.

Med dæmonisk hilsen

ERWIN ”SATAN” LARSEN