Spøg til side

 

Den 16. november udkommer det med sine tusind tryksider uden sammenligning største værk i moderne dansk litteratur, HJERNEN, hvilket i sig selv er noget af et mirakel, dels, at jeg overhovedet har haft mulighed for at fuldende det i endnu en af de mere omskiftelige perioder i mit liv – i nogen grad takket være Statens Kunstfonds noget enigmatiske beslutning om at tildele mig et arbejdslegat på hundrede tusind – dels, at et af landets største forlag har turdet binde an med noget, næppe mange anmeldere vil være i stand til at stave sig igennem, og som de ganske forudsigeligt vil have det samme positive forhold til som en skoleelev til en referatstil søndag aften. Det kan man sgu kalde at være etableret!

Men det lykkedes altså, og dermed er det på gaden, som vel med nogen ret kan betegnes som mit litterære testamente – eller, om man vil, en noget aparte selvbiografi. Meget passende kan man sige, eftersom jeg nu efter et langt livs søgen i diverse ægtesenge – også andre end min egen – har fundet min Sarah: CHRESTERIA.

THE GAME OF LIFE IS HARD TO PLAY, som de synger i MASH. Men det kan altså vindes.

Erwin Neutzsky-Wulff