SF-antologien, der snublede i starten

 

SF-antologien, der snublede i starten

Som det formodentlig er gået op for de fleste, skønnede jeg ikke, at der efter afleveringsfristens udløb den 31. marts var materiale nok til en antologi. Håbet er vel altid i sådanne tilfælde, at et eller to overbevisende talenter dukker op, og at der i øvrigt indkommer tilstrækkelig mange bidrag af en acceptabel kvalitet til at fylde ud med.

Sådan skulle det imidlertid ikke gå, hvilket naturligvis er både ærgerligt og det modsatte. Det kunne have været sjovt med sådan en udgivelse, på den anden side er der noget beroligende i den tanke, at der altså ikke sidder nogen miskendte genier derude.

Jeg er endvidere af flere bidragydere blevet bedt om en bedømmelse, hvad jeg desværre ikke har stunder til – bortset fra det karakteristisk utaknemmelige ved en sådan opgave, eftersom ingen alligevel er interesseret i at høre andet, end at man har skrevet en fremragende historie (jævnfør BATHOS 61, s. 45-7). I øvrigt har jeg i de tilfælde, hvor jeg fandt historien værdig til optagelse, straks meddelt forfatteren dette.

Hvad er der så i vejen med de øvrige? Mange var bekymrede for, at deres bidrag skulle blive kasseret, fordi det ikke var ”rigtig” SF.

Dette er i intet tilfælde sket – i dag, hvor ANNE MCCAFFREY (og formodentlig ASTRID LINDGREN) åbenbart er science fiction, ville det da også være en urimelig begrænsning. Jeg har ligeledes i reglen set igennem fingre med, om der var tale om gammel vin på nye – eller endog gamle – flasker, når blot historien var nogenlunde velskrevet.

Det må imidlertid være og forblive en forudsætning for, at noget kan være litteratur, at forfatteren til en vis grad behersker det danske sprog (medmindre man sigter på at udkomme på Gyldendal, hvor det alligevel er redaktørerne, der skriver bøgerne). Der var altså ikke nogen deciderede QUIT-YOUR-DAYTIME-JOB bidrag, men forfatterne til de udvalgte noveller har da bestemt NOGET.

Hvad resten angår – vel, man kan ikke med god samvittighed fraråde nogen at opgive en forfatterkarriere (og med endnu mindre anbefale nogen at forfølge en) – I’M NOT GOD. Derimod kan jeg i disse tilfælde sige, at en eventuel fremtid på dette område vil kræve et formodentlig uforholdsmæssigt stort arbejde.

Med Venlig Hilsen

REDAKTØREN