Stem på Lawman!

 

Stem på Lawman!

Venner, danskere, landsmænd!

Vi lever i et demokrati – ja! Men kun så længe vi benytter os af vore demokratiske rettigheder til at holde de samfundsundergravende elementer nede.

Derfor er det også så vigtigt, at du viser, hvor du står! Husk: en stemme på LAWMAN er en stemme på Lov og Orden og en hjælp til, at vi ikke blot kan få det Danmark tilbage, vi kender fra FAR TIL FIRE og HUSET PÅ CHRISTIANSHAVN, men et nyt, større og stærkere Danmark, der kan gøre en indsats i kampen mod kommunisme og terrorisme!

SÅDAN GØR DU:

Gå ind på

http://www.seriejournalen.dk/index.asp

Til højre i billedet vil du finde en stemmeseddel. Sæt dit kryds ved LAWMAN, og du har gjort dit til, at Danmark igen bliver et sted, hvor lovlydige borgere kan færdes i deres egen by uden frygt for at blive overfaldet af indvandrerbander og autonome bøller!

HUSK, AT DU KAN STEMME HVER DAG TIL OG MED 11. JANUAR – DET ER FEM STEMMER PÅ FÆDRELANDET!

GUD BEVARE DANMARK!

LAWMAN