Transcendensens teknik ude 15. april

 

Videnskab og teologi er væsensforskellige størrelser, i høj grad fordi den første er en reaktion på den sidste. En bedømmelse af, hvorvidt såkaldte hallucinogener er ”bevidsthedsudvidende” eller ej, er altså afhængig af, om de derved opnåede erfaringer er reproducerbare, og her viser erfaringen ikke overraskende, at ”bevidsthedstilstande”, der opnås gennem prøvede teknikker, er væsentligt mere kontrollable. Vi plejer at kalde det ”transcendens”, og det er ikke overraskende en fundamental ambition for mange af mine læsere. Til lige så manges fortrydelse viger jeg ofte tilbage for at give en egentlig brugsanvisning, hvad man vel næppe kan bebrejde mig i betragtning af det verserende psykedeliske New Age vås. Når jeg alligevel har besluttet mig for at forsøge mig i denne genre, skyldes det, at et teoretisk grundlag med udgivelsen af DET OVERNATURLIGE og MENNESKETS AFVIKLING – 1.381 tryksider – nu må formodes at være på plads.

INDHOLD

1. At blive sindssyg 4
2. Den bedrageriske hjerne 14
3. Den illusoriske realitet 26
4. At svindle svindleren 36
5. Besøg fra andre verdener 46
6. Opstigningen 54
7. En ny himmel og en ny jord 62
Appendiks: Historie 72

DVD

1. Transcendensens teknik (0.45)
2. Catholics (1.13)

Hæftet kan bestilles på

chresteria@chresteria.dk

Send en mail med navn, postadresse og e-mail, OGSÅ SELV OM du abonnerer på BATHOS. Det koster 100 kr. + porto = 117 kr. der indsættes i Danske Bank på

REG. NR. 4710 KONTONR. 36 31 23 39 10

Og så skal du huske at skrive dit navn i det dertil indrettede meddelelsesfelt, så vi kan se, at du har betalt, og sende dig hæftet. TRANSCENDENSENS TEKNIK er trykt i et begrænset oplag og kan kun fås gennem os.