Den hemmelige historie

 

Skønt den historiske ”udvikling” traditionelt opfattes som en progressiv sekularisering, er den dog ifølge sit væsen ”okkult”.

”Store” mænd er dybest set altid religionsstiftere.

De presser en vision ned over verden og deres medmennesker, der af nødvendighed må være transcendent. Selv ”rationalismen” havde sin særegne, animistiske mytologi.

Kvinden, som ifølge ”kvindehistorien” i antikken og middelalderen var afskåret fra at spille en historisk rolle, var tværtimod uhyre dominerende i disse perioder, dog naturligvis i form af kulter og COURS D'AMOUR og lignende institutioner, som vi ikke kan tage alvorligt. Messias er Jesus, den jødiske forventes stadig.

Men blot i det første århundrede ”efter Kristus” var der adskillige sådanne salvede – flere af dem var endda romerske kejsere! Det er denne ”hemmelige” historie, MENNESKETS AFVIKLING fortæller.

Ikke fordi den bygger på eksotiske teorier og vandrehistorier. Det behøver den ikke, eftersom den allerede er fortalt i de historiske kilder, der skønt tilgængelige for historikerne ignoreres, fordi de ikke passer ind i historien om menneskets ”lange, seje udvikling frem mod frihed, lighed og broderskab”.

MENNESKETS AFVIKLING fremlægger dem, i original såvel som i fordomsfri (min) oversættelse. Ikke noget med mystiske tredjepersoner her. Fortiden siger du, hvis vi lader den.

Det kan være en avisartikel, en depeche, en kejsers private korrespondance på tidens typiske blanding af latin og græsk, en paves notat, en rapport, en retsprotokol, en samtidig historieskriver, en slagsang, en tale, et aztekisk digt eller et brev fra en nonne.

Hvorfor læse om konger, når vi kan læse kongerne selv? Descartes og Marx, Hitler og Mussolini skriver TIL OS, vi behøver ingen mellemmænd.

Kun ved at omgå fortolkerne kan vi erfare verden.

Det er transcendens.

MENNESKETS AFVIKLING ER I BOGHANDELEN TIRSDAG DEN 28. APRIL!