Erwin Neutzsky-Wulff

 

HALVFJERDSERNE

ANNO DOMINI
GUD
DEN TREOGTREDIVTE MARTS
HAVET

FIRSERNE

INDSIGTENS STED
MENNESKE
DEN UFULDENDTE
FAUST

HALVFEMSERNE

2000
VERDEN
DØDEN
UFO

DET ENOGTYVENDE ÅRHUNDREDE

RUM
ABATTOIR
HJERNEN
9999