We have a winner!

 

Den heldige vinder af et frieksemplar af 9999 blev

RUNE NIELSEN

som vil få det tilsendt portofrit ved udgivelsen 1. august 2010.