Bibelen

 

I de fleste betegnelser for overnaturlig viden, fra "mysterier" til "okkultisme", ligger antydningen af noget hemmeligt, og det kan der naturligvis være mange årsager til. Omgangen med tilværelsens grund opfattes som farlig, både for den etablerede virkelighed og for dem, der vover sig ud over dens kant.

Jeg har da også selv hidtil udvist en vis forsigtighed, idet synsvinklen i mine faglitterære værker er fortrinsvis kulturhistorisk med enkelte ekskursioner ud i den esoteriske praksis. Da jeg i 2009 fyldte tres, følte jeg imidlertid, at det måtte være slut med denne vandring om den varme grød.

Nu, knap halvandet år senere, foreligger så det færdige manuskript til "Bibelen". Det er et værk af samme størrelse som "Det overnaturlige" (som det med fordel kan læses sammen med), men ikke desto mindre meget anderledes – hvor DO kommer vidt omkring, koncentrerer den nye bog sig om den viden, der har direkte relevans for opnåelsen af den religiøse erfaring.

Bogens titel er således dobbelttydig. Dels går den ud fra den mytologi, en vesterlænding må formodes at være bedst bekendt med, dels er der tale om min "bibel" i betydningen det autoritative værk om min religionsteori.

Den tager således udgangspunkt i en afkodning af dels den gammeltestamentlige religiøse praksis (som Bibelselskabet gør så meget for at camouflere), dels den hellenistiske mysteriereligion, som den mytiske skikkelse Jesus opfattes som grundlægger af. Herfra går sporet videre til gnosticisme og kabbala med en detaljeret gennemgang af de verdener og væsner, disse discipliner beskæftiger sig med.

Undervejs besvares "kildne" spørgsmål som, hvad det er for et "evigt" liv, mysterierne lover, og hvordan magien omgår de kausale love. Bogen er imidlertid også et blik ind i en ikke alt for fjern fremtid, hvor konsensus bryder sammen, og "guderne vender tilbage", om ikke just i det blomsterbestrøede vandmandsregi, New Age forjætter.

Central er dog denne gang en gennemgang af indvielsens trin, og ikke mindst, hvordan denne lader sig gennemføre som den anden side af et overnaturligt væsens manifestation, der godt nok er mindre i slægt med den spiritistiske guide end med den traditionelle opfattelse af en vampyr – psykologer og adventister kan stå af her. Alt dette kræver imidlertid et indgående kendskab til disse væsners natur og motiver og deres trinvise aktualisering bistået af deres uforfærdede elskere (og elskerinder).

Som man vil forstå, er "Bibelen" ikke blot en "magisk" bog af den type, der figurerer i gyserromaner, det er ret usandsynligt, at noget forlag vil binde an med et værk med en så eksklusiv målgruppe, hvorfor jeg da også omgås med planer om at udgive den selv. Da jeg imidlertid ikke umiddelbart råder over den nødvendige kapital til at få den trykt i et acceptabelt udstyr, vil der blive tale om en særdeles kontant prænumeration: De interesserede sender mig de 666 kroner, bogen koster (+ porto), der derefter går ind på en særlig konto.

Den vil så gå i trykken, når der er indestående til det. Alt dette vil dog være meningsløst, hvis ikke vi forinden kan se, at der er tilstrækkelig mange interesserede, og derfor samler vi i første omgang tilmeldinger, som nok er bindende, men ikke egentlige bestillinger.

Du skal altså IKKE sende penge på nuværende tidspunkt! Herudover planlægger vi en hjemmeside (enwbibel.dk), hvor det vil være muligt at følge "indsamlingen".

Hvis du er meget formuende, kan du eventuelt skrive dig op til to eller flere eksemplarer – at det også økonomisk vil være en god investering, behøver jeg vist ikke at nævne – eller måske blot sprede det glade budskab. Jo flere prænumeranter, jo større er sandsynligheden for, at bogen udkommer. Din tilmelding sender du til:

chresteria@chresteria.dk

Når du melder dig til, skal du huske at opgive navn, adresse, telefonnummer samt en e-mail-adresse, der virker! Husk også at angive, hvor mange eksemplarer du skal have, og at denne tilmelding er bindende.