Formlerne

 

Når det på romersk tid var relativt let at indvie den unge pige eller mand i de dionysiske mysterier, skyldtes det givetvis, at de vidste, hvem Dionysos var. Det ved vi lige så lidt som religionshistorikerne, til gengæld er vi vokset op med Adam og Eva.

Det betyder således i grunden mindre, at Møllehaverne har forkortet alt dette ned til eventyr for børn. Det er stadig den mellemøstlige mytologi, vi skal blot have hjælp til at trænge igennem vrøvlet.

De første elleve kapitler af Genesis udgør således, ret forstået, en kultisk historie, der er svær at slå. Ganske tilsvarende har de følgende intet som helst med monoteisme at gøre, men handler om patriarkernes indgåelse af pagter med væsner, der er kødædende og ikke tåler sollys, gennem mumlende orakler og ved at anvende og etablere helligsteder, maccebhoth, asheroth og ephodhim.

Det er imidlertid langt mere end en skildring. Det er en brugsanvisning.

Når det ikke forekommer sådan, skyldes det ikke blot Bibelselskabets bevidste undersættelse, men at en sådan forståelse bygger på sodh, den kabbalistiske læsning af teksten, der endvidere forudsætter et vist kendskab til det sprog, den er skrevet på. Skaberordet er ikke forbeholdt en almægtig Gud, men benyttes jævnligt i de kendte velsignelser og forbandelser, idet deres effektivitet grunder sig på den hebraiske imperfektums særlige egenskaber.

Magiske formler som Aseh Recono og Betol Reconekha virker, men ligesom de kemiske kun, hvis man forstår dem. På lignende måde giver Jesu kryptiske udtalelser først mening, når de læses på originalsproget og sammenholdes med den hellenistiske mysterietradition, de er en jødisk tillempning af.

Den "kristne etik" har således ikke noget med morallære at gøre, men skal ses som forudsætninger for et fåtal til at trænge ind i "Himmeriget", det vil sige opnå en overnaturlig erfaring på et tidspunkt, hvor den konsensuelle virkelighed var ved at løbe ud, nødvendigheden af den mystiske død og opstandelse, eftersom det var blevet klart, at "den, der vil bjærge sit liv, skal miste det" i åndens syndflod. Ligesom i dag var transcendens et spørgsmål om at overleve, at surfe eller drukne.