Skip to content

Danish lives matter

Der går rygter om, at forsamlingsforbuddet snart vil blive ophævet – især når det gælder folk, der demonstrerer for det rigtige. En undtagelse vil dog sikkert gøres med borgere af ikke-vestlig baggrund, idet deres geder må formodes at udgøre en betydelig smittefare, både i forbindelse med COVID-19 og Islamitis.

Det er især den sidste sygdom, man ønsker at dæmme op for med en bestemmelse om, at højst tredive procent af beboerne i hvert kvarter må være af ikke-vestlig oprindelse – de formerer sig jo som rotter, så der er simpelt hen ikke plads på Lindholm, og Polen vil heller ikke længere tage dem. Frygten er, at der skal danne sig parallelsamfund med æresdrab og ritualmord.

For at oplyse om denne fare, vises nu ”Der Ewige Jude” i alle skoler mindst en gang om ugen. Som bekendt er der tale om parasitter, der hæver socialhjælp og lader deres kvinder gå hjemme og dase.

De omkring 100.000 indvandrere, der berøres af den nye bestemmelse, vil blive transporteret til deres nye hjem i magelige kreaturvogne. Eventuelle problemer i de ramte ghettoer vil blive løst på diplomatisk vis, ganske som i Warszawa i 1943.

Der er naturligvis allerede blevet gjort meget. Strafferammen for lovovertrædelser begået af perkere er fordoblet, og børnene tages fra mødrene i etårsalderen og demokratiseres, som man også gjorde det med de vilde i Amerika og Australien.

Den danske regering har ligeledes erhvervet et større antal skilte til en billig pris fra et overskudslager i Tyskland med påskriften JUDEN HIER NICHT ERWÜNSCHT, som let kan males om, da det jo kun drejer sig om et enkelt ord. De skal supplere pigtrådshegnet og landminerne.

Det skal understreges, at alt dette ikke har noget at gøre med kampen mod den skjulte racisme i samfundet, da den jo ikke er skjult. Man vil således fortsat arrangere demonstrationer for BLACK LIVES MATTER, og regeringen håber i den nærmeste fremtid at finde en neger, man i så fald vil undlade at diskriminere.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *