Skip to content

Åbent brev til DSF

Jeg skal hermed erklære mig udtrådt af foreningen. Jeg havde nok lidt andre forventninger til en fagforening for forfattere (hvad jeg vist i ny og næ har gjort opmærksom på).

For mig at se måtte en sådan ligesom alle andre være for professionelle forfattere, det vil sige, som lever af at skrive. Og ikke blot et år eller to.

Bogmarkedet har imidlertid forandret sig radikalt siden halvfjerdserne, hvor jeg havde mit gennembrud. Dengang var der et par hundrede forfattere i Danmark, i dag kunne der snildt blive en lille eksklusiv klub ud af dem, der IKKE kalder sig forfattere.

Det var sgu svært at komme ind på et forlag, men når man først var der, blev man der. Det gav mulighed for forfatterpleje – da jeg havde udvalgt en hollandsk kunstner til at illustrere en af mine bøger, sendte min forlægger mig på ferie i Holland i fjorten dage med alt betalt!

Gyldendal tilbød for nylig at genudgive hele forfatterskabet som e-bøger. Forhåndshonorar: Nul kroner!

De har sikkert grædt tørre tårer over mit afslag – der er jo ingen mangel på poetiske gymnasielever med en ulykkelig barndom. Da bøger åbenbart skrives ud fra personlig erfaring og ikke stilistisk kunnen, er jeg kommet til at tænke, at ”Oliver Twist” nok burde have været skrevet af en lommetyv!

Jeg har dog stadig vanskeligt ved at se, hvorfor staten skal bestormes med anmodninger om økonomisk støtte til ”forfattere”, der alligevel er tilbage i damefrisørfaget til næste år. Jeg modtog selv engang et legat på 450.000 fordelt over tre år, og det var da rart, selv om det ærgrede mig lidt, at jeg slet ikke kunne huske den gamle skolekammerat, der må have siddet i udvalget.

Til syvende og sidst er DSF vel blot en legestue i legestuen, og når man ikke er så heldig at være fyldt halvfjerds med en trofast læserskare til at forsørge en, må man vel bræge med de får, man er iblandt. Jeg syntes blot, I fortjente en forklaring.

Med venlig (men ikke specielt kollegial) hilsen

Erwin Neutzsky-Wulff

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *