Skip to content

Af “Historier” 11

På mange måder er sandheden uhyre begrænsende, hvilket givetvis er en væsentlig årsag til dens upopularitet – man skal ikke gøre en transseksuel opmærksom på hans kromosombesætning! På samme måde kan, hvis man er forvænt med det tagselvbord, der kalder sig New Age, konfrontationen med en overnaturlig realitet være temmelig deprimerende.

For mange er det tiltrækkende ved mystikken netop, at den er mystisk, man kan forestille sig hvad som helst. Samtidig er man sluppet af med den bedrevidende autoritet.

Der er naturligvis en grund til, at gysere – i modsætning til thrillere – henter deres inspiration i den overnaturlige fænomenologi, hvilket ikke ville være tilfældet, hvis overnaturlige væsner var juletræsengle. De apostle, der blev ramt af pinseilden, blev ikke lovprist for deres guddommelige inspiration, men opfattet som døddrukne.

Det var et problem for Paulus, engle, der var mest interesserede i sektens kvindelige medlemmer, som derefter ”optrådte som lærere”. Han fik dog hurtigt fod på tingene.

”I kan jo alle komme til at profetere, den ene efter den anden!”

(1 Kor.14,31)

Ja selvfølgelig. Tag et nummer!

Connaissance er noget andet, og loa har deres ideer, som ikke altid er behagelige og smigrende. Den overnaturlige verden er ikke en fuldkommen verden.

Det er en anden verden. Og at det er elektriciteten, der driver vores, betyder ikke, at vi ikke kan få smæk over fingrene, hvis vi tror, det er englestøv!

Magi er endvidere ikke noget, man bruger, men noget, man bliver brugt af. Det støder imod vores liberalistiske sans, men det er ikke desto mindre sådan, verden bliver til.

Her gælder dog, at ”mange er kaldede, men få er udvalgte”. At opsøge udvælgelse er at rende panden mod en mur, at undfly den vil uvægerligt resultere i en depressionslignende shamansyge.

Den kvinde, der er bestemt for en overnaturlig elsker, kan aldrig blive lykkelig med en dødelig mand. Jonas vil altid før eller siden blive slugt af hvalen.

Humfoen består af et adytum (bagi) med et eller flere altre (pe) og et peristyl, hvis fokalpunkt udgøres af midterstolpen (poteau-mitan). Det er ad denne vej, de fleste loa kommer, svarende til Bereshiths sullam.

Bagi ligner ikke en kirke ret meget. For den uindviede at se er det en ren rodebutik.

Det er gudernes legeværelse, rigt forsynet med mad og spiritus, spillekort og den allestedsnærværende sistrum, som de afrikanske ægyptere aldrig glemte brugen af. Hertil kommer en garderobe af efoder.

Hvor religionen er empirisk, er videnskaben metafysisk. Det ligger allerede i dens krav om objektivitet.

Den er en Hellig Almindelig Kirke, hvad nazisterne kalder en Weltanschauung. Den har ikke plads til nisser på loftet.

Religionen udvikler aldrig en sådan teologi, hvilket ville være stik imod dens formål, at reetablere kontakten til den fysiske verden. Det er det, der er den egentlige og oprindelige betydning af berith.

Testamentet er altid nyt. Guder fødes og dør, og intet ritual, ingen bønner og ingen tro kan genopvække en død gud.

Det er derfor, videnskaben foretrækker en filosofisk Gud, Naturen, og vel at mærke ikke en deus involutus, der giver pokker i vores sunde fornuft, men en pædagogisk gud, der høfligt besvarer vores spørgsmål. Det teologiske i voodoo kommer fra katolicismen.

Ligesom verden bliver til ved at komme i kontakt med mennesket, og mennesket med andre mennesker, er guder defineret ved deres forbindelse til mennesker. Pagten er kreativ.

Abrahams gud er ikke ældre end Abraham. Jødernes gud bliver den, han er, da han møder Moses på bjerget, Abrahams, Isaks og Jakobs gud.

Published inUncategorized

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *