Skip to content

Af “Grimoire” 6

Magic’s just science that we don’t understand yet.

ARTHUR C. CLARKE

I det første kapitel vil vi skaffe os to grundlæggende forudsætninger for magi, opgøret med dualismen og erkendelsen af, at et monistisk univers må erfares, for at vi kan gebærde os i det – transcendens. Dermed er den traditionelle indvending imod magiens realitet – at ”psyken” kun kan indvirke på ”den fysiske verden” gennem musklerne, idet der ikke synes at være nogen forklaring på den indvirkning, psyken påstås at have på de fysiske muskler – faldet.

Det er naturligvis en tankegang, man skal vænne sig til, når man som læseren har levet hele sit liv blandt de primitive. Hertil kommer så den omsiggribende fundamentalisme, hvor påstande ikke er sande eller usande, men moralske eller umoralske.

Nobody expects the Spanish Inquisition. But we should expect it.

Herskere er generelt roligst, når de beherskede blindt accepterer den udleverede virkelighed og lever hele deres liv inden for dens grænser. Der er en grund til, at (hetero)seksualitet er blevet en diagnose – ”ciskønnet” – ligesom der også er mennesker, der er stereoskopiske, og nu må finde deres plads blandt de enøjede.

Don’t you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to express it.

Vi vil ligeledes komme på sporet af en tredje troldenøgle: daimon eller genius – hvad vi er, abstraheret fra konsensus. Magi er en pagt med os selv.

Det er ikke nemt stof. Magi er ikke en feel-good-sekt.

Magikeren er en ener. Og det er aldrig populært.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *