Skip to content

Af “Grimorie” 9

Mennesket er det religiøse dyr. Og kvinden er det religiøse menneske.

Da nu Menneskene begyndte at blive talrige på Jorden og der fødtes dem Døtre, fik Gudssønnerne Øje på Menneskedøtrenes Skønhed, og de tog så mange af dem, som de lystede, til Hustruer. Da sagde Herren: ”Min Ånd: skal ikke for evigt blive i Menneskene, eftersom de jo dog er Kød; deres Dage skal være 120 År.”

I hine Dage, da Gudssønnerne gik ind til Menneskedøtrene og disse fødte dem Børn men også senere hen i Tiden – levede Kæmperne på Jorden. Det er Heltene, hvis Ry når tilbage til Fortids Dage.

Det er en tradition, der går tilbage det første barn, der blev født på Jorden, da Eva fik en søn eth-adhonay, med Herren. Hun fødte endnu en søn, men hans far var et menneske.

Kain og Abel er de første sådanne tvillinger i Bibelen, men flere skulle følge efter, hvoraf de mest berømte er Jakob og Esau. I mange kulturer er de genstand for en kult, som Castor og Pollux.

Når en ufrugtbar kvinde føder, eller en allerede gravid kvinde bliver gravid, er der ganske klart guder i mosen. Marassa yo raisab, sådanne tvillinger kan ikke enes, og Romulus slår da også ligesom Kain sin bror ihjel, hvorimod Jakob nøjes med at tjære ham, som hans navn antyder.

Disse forbindelser fører dog ikke altid til faraoner og gudekonger som Jesus. Incubus og succubus var kendt af sumererne som henholdvis irdu lili og ardat lili, hvoraf den sidste går igen i den jødiske Lilith, Adams første hustru, ligesom den unge mands første ”hustru” ofte er en lilith i form af ”natlige pollutioner”.

Rav Chanina said: It is forbidden to sleep alone in a house, and whoever sleeps alone in a house will be seized by Lilith.

At det er transcendens, man frygter, fremgår af Rav Eliezer Hagadols advarsel.

My son make sure not to sleep in any house alone at night since this can cause one to be seized by Lilith and once Lilith seizes a person or a child she removes them from this world.

Augustin bekræfter da også, at ”Siluanos et Panes, quos uulgo incubos uocant, inprobos saepe extitisse mulieribus et earum appetisse ac peregisse concubitum”, at sylvaner og fauner, som populært kaldes incubi, tit optræder uterligt over for kvinder, idet de søger og gennemfører samleje med dem. Vores interesse i alt dette er naturligvis, at såvel incubat som succubat kan være et virksomt transcendensmiddel. Som alting har det sine fordele og bagdele.

Det er selvsagt noget mere ukontrollabelt end en menneskelig herre eller herskerinde, uden dog at være decideret farligt. På den anden side kan det fungere som den første introduktion til et overnaturligt væsen. Endelig kan det ses som en nødløsning, hvis ingen egnet partner viser sig. Så hvad er et overnaturligt væsen?

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *