Skip to content

Vandrer mod lyset!

I det nittende århundrede var helvede blevet umoderne. Efterlivet var fra nu af en fortsættelse af Heibergs ”fede, phlegmatiske Liv paa Jord”, blot endnu mere flegmatisk, og især federe.

Dødfødte børn levede i det hinsidige det liv. de var blevet nægtet i denne verden – med den aktuelle abortlovgivning må der være trængsel! Den så populære personlige udvikling kunne naturligvis ikke undværes, men nu havde man evigheden til den.

Og hvis tiden faldt historiens store mænd for lang, kunne de altid slå et smut ned og berige deres eftertid med den form for livsvisdom, man finder på bagsiden af kalenderblade eller i blomsterranker på Internettet – hvilket lederkursus eller universitetsstudium kan ikke drage nytte af to linjer af Kierkegaard, eller hvad Einstein eller Hawking engang har sagt (så længe det er positivt og livsbekræftende)? Da medierne som regel var kvinder, var budskabet gerne det fascistiske evangelium om fred og fordragelighed gennem elimination af de vantro.

Spiritismen var således den første Bewegung og moder til alt, hvad der fulgte efter af nazisme og feminisme. Den statslige hjernevask tog fra nu af ikke længere form af en statskirke, men af græsrodsbevægelser skamrost af de kapitalejede medier.

Dette muliggjorde en udvidelse af en den koercive magt til en terror, befolkningen ikke ville have tålt i uniform. At døden nu var det virkelige liv, førte endvidere til en modernisering af Orwells paradokser.

WAR IS PEACE blev til INTOLERANCE IS TOLERANCE, FREEDOM IS SLAVERY til CENSORSHIP IS LIBERATION, og IGNORANCE IS STRENGTH til CONFORMITY IS REBELLION. Først og sidst blev det abnorme, det syge og hadefulde den nye norm.

SHAME blev PRIDE. Vold eliminerer skam, og vi er normale, når vi er de fleste.

Man raser imod modellerne, der sætter en standard, ”almindelige kvinder” ikke kan leve op til. Men hvad med den professionelle drag queen?

Og den transseksuelle murerarbejdsmand, der hader sin krop og projicerer dette had ud på sine fordomsfulde omgivelser? Det er det had, kapitalisten kan bruge.

Progressivitet er spiritisme. Fra nu af lever vi i de dødes rige, indtil den sidste moderne åndemaner er forjaget.

Dette vil naturligvis ikke ske under borgerskabets diktatur (demokrati), hvis credo, er, at alle – det vil sige, de – er lige gode. Opkomlingen er Gud, blottet for intelligens, dannelse og smag, som har ophøjet ansvarsløshed til frihed, og egoisme til kampen for selvopfundne rettigheder.

Som demonstrerer og provokerer i jagten på en fjende. Men i virkeligheden ser hun alle som fjender, selv det, der engang hed en ægtefælle.

Hun tror at frelse verden fra drikfældighed og usædelighed, racisme og sexisme. Men i virkeligheden ligger der i alt dette blot den ”venstreorienteredes” glødende had til arbejderklassen, Trumpisterne og the deplorables, sticking to their guns and their bibles.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *