Skip to content

Og fanden tager de sidste …

I det mindste lykkedes det ham da at komme af sted med fire vognladninger amerikanske dollars. Desværre kunne de ikke alle sammen være i helikopteren, så han var nødt til at efterlade nogle af dem på asfalten.

Imens flygter amerikanerne i halvtomme fly og lader de såkaldte ”tolke” tilbage. Man kommer uvægerligt til at tænke på retsopgøret i 1945.

De små fisk bliver fanget, de store går fri. Stof til eftertanke for dem, der går Joe Bidens og hans fascisters ærinde!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *