Skip to content

John Dee III

I dag er vi tilbøjelige til at se Renæssancen som et forspil til Oplysningstiden, hvor billedstormere jog mystikken – og senere kristendommen – ud af kirken. Men videnskaben voksede ud af magien, godt nok ikke som universitetsfag, men som en dominerende tankegang, der truede med at støde den kristne deus involutus fra tronen til fordel for hans uvorne sønner.

Intet under, at kirken så med mistro på denne ”prisca theologia” med Pythagoras (der naturligvis var omtrent lige så ægyptisk som Moses) som ledestjerne. Ikke, at denne magi ikke var praktisk – thaumaturgisk.

Man havde indgået et kompromis på dette område. Magi var Djævelens blændværk, og problemet ikke hekse – indtil lutheranerne kom til – men at folk troede på dem.

Det moderne skarpe skel mellem magikeren og illusionisten eksisterede simpelt hen ikke. Magien var naturlig – med en engel eller to i baghånden – såsom de mekaniske statuer (hvad vi ville kalde robotter), der inspirerede Descartes til det senere dominerende mekanistiske menneskesyn.

Det var da også som special effects wizard, at John Dee først brillerede. Ikke fordi der var noget nyt i en sådan machina – det senere snoreloft – hvorfra antikke guder ofte nedsteg for at forene det elskende par.

Det var den opsadlede skarabæ, der skræmte selv den himmelstormende protagonist: ”Alas! How frightened I am! oh! I have no heart for jests. Ah! machinist, take great care of me.”

Effekten var formidabel. Dog åbenbart ikke formidabel nok for ophavsmanden, der ligesom Orson Welles fire århundreder senere følte et behov på at pynte på den med historien om et udbrud af hysteri blandt publikum.

A REFUTATION OF SLANDER

And for these and such like marvelous Acts and Feats, naturally, mathematically and mechanically wrought and contrived, ought any honest student and modest Christian Philosopher be counted and called a CONJURER? Shall the folly of idiots and the malice of the scornful so much prevail that he who seeks no worldly gain or glory at their hands but only of God the treasure of heavenly wisdom and knowledge of pure hands: shall he (I say) in the mean space be robbed and spoiled of his honest name and fame?

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *