Skip to content

Af “Grimoire” 14

Defixiones er defineret som ”inscribed pieces of lead, usually in the form of small, thin sheets, intended to influence, by supernatural means, the actions or welfare of persons of animals against their will”. Dette gælder såvel de amatoriske som de antagonistiske.

I det første tilfælde er formålet at nedbryde modstanden mod seksuelle tilnærmelser fra defigens, i det andet viljen og evnen til at modstå en rival. Begge er, som ordet siger, bindinger af offerets handlekraft.

En erotisk defixus bliver an obedient slave, den fikserede modpart i en retssag tongue-tied. Da handlekraften har rod i den pågældende persons daimon, er denne virkning af nødvendighed magisk.

Den er altså ikke, som den normalt bortforklares, psykologisk – dette er blot endnu et eksempel på en ”naturlig” forklaring, der er mere usandsynlig end det, den skal forklare. En person, der tror, at han er forbandet, vil givetvis blive grebet af angst, men det får ham ikke til at ”sygne hen og dø” som på bestilling!

At magi kun virker for og på dem, der tror på den, er således en sandhed med modifikationer. Det er rigtigt, at den magiske virkning ikke vil blive opfattet som magisk i en konsensus, der ikke omfatter den.

Hvilket således til syvende og sidst kan være til magikerens fordel! Peter Plys har ganske klart fat i den lange ende.

I’m just a little black rain cloud

Hovering under the honey tree

I’m only a little black rain cloud

Pay no attention to little me

Oh, everyone knows that a rain cloud

Never eats honey, no, not a nip

I’m just floating around over the ground

Wonderin’ where I will drip

Den skade og det ubehag, en defixus måtte lide, er således i reglen sekundære. Hans eller hendes daimon er simpelt hen blevet erstattet af en daemonium meridianum.

Hvilket i det moderne menneskes tilfælde som regel er ganske overflødigt! Formuleringen af en defixio kan dog af og til lyde som et raserianfald.

I entrust to you Mercury the person who cheated me of those denarii11 which he owed to me. May he be half-naked, toothless, tremulous, gouty, without pity from anyone. Let him bring the money to the shrine and treasury of the most powerful god.

Skønt det er en nekydaimon, der skal effektuere forbandelsen, skader det aldrig at tage en ktonisk guddom eller to i ed. I dette tilfælde er valget naturligvis nærmest indlysende.

En psychopompe, der samtidig er tyvenes gud! Defixiones, der benytter sig af nekydaimones har en nøjagtig parallel inden for voodoo i form af såkaldte expeditions.

The most fearful practice in the black arts – the one which the ordinary people are not always talking about, is the “sending of the dead” (l’envoi morts or expéditions). Whoever has become the prey of one or more dead people sent against him begins to grow thin, spit blood and is soon dead. The laying on of this spell is always attended by fatal results unless it is diagnosed in time and a capable hungan succeeds in making the dead let go.

Published inUncategorized

One Comment

  1. Erik Heidemann Andersen Erik Heidemann Andersen

    Wow!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *