Skip to content

Af “Grimoire” 15

For os er tal og bogstaver to separate ting – det latinske alfabet og arabertallene – på hebraisk et og det samme. Dette giver hvert ord en talværdi, der knytter det til andre ord og begreber med den samme talværdi, hvilket danner grundlag for gematrien.

Dette kan forekomme et moderne menneske tilfældigt og meningsløst. Her skal man imidlertid erindre sig, at det magiske eller overnaturlige netop er det akausale, det for os at se tilfældige – grundlaget for al spådomskunst.

Først og sidst lærer gematrien os en magisk tankegang, det associative som dybere end det kausale, og sproget som dybere end virkeligheden. Der findes ingen ”bevidsthed” i hjernen eller hjertet, vi kan isolere, mikrotomere og fiksere på et objektglas.

Vi – eller jeg – er et rent sprogligt fænomen. Et verbum må have et subjekt og et objekt, det er logisk (det vil sige syntaktisk).

Så længe vi ikke har indset sprogets ontologiske egenskaber, vil vi være fanget i det. Hvorfor så ikke bare dyrke en form for numerologi, der ikke kræver kendskab til det hebraiske sprog?

Fordi gematrien er en del af kabbalaen og en forudsætning for at forstå denne, ”and no magical operation can be of any efficacy unless it has annexed to it a work of Cabala,” som Giovanni Pico della Mirandola indskærpede sine kolleger. Dette skyldes igen, at den kræver et besøg i den verden, hvor den har hjemme.

The steeds that bear me carried me as far as ever my heart desired, since they brought me and set me on the renowned way of the goddess, who with her own hands conducts the man who knows through all things.

On what way was I borne along; for on it did the wise steeds carry me, drawing my car, and maidens showed the way.

And the axle, glowing in the socket – for it was urged round by the whirling wheels at each end – gave forth a sound as of a pipe, when the daughters of the sun, hasting to convey me into the light, threw back their veils from off their faces and left the abode of Night.

There are the gates of the ways of Night and Day, fitted above with a lintel and below with a threshold of stone.

They themselves, high in the air, are closed by mighty doors, and Avenging Justice keeps the keys that open them.

Her did the maidens entreat with gentle words and skillfully persuade to unfasten without demur the bolted bars from the gates.

Then, when the doors were thrown back, they disclosed a wide opening, when their brazen hinges swung backwards in the sockets fastened with rivets and nails.

Straight through them, on the broad way, did the maidens guide the horses and the car, and the goddess greeted me kindly, and took my right hand in hers, and spake to me these words: “Welcome, noble youth, that comest to my abode on the car that bears thee tended by immortal charioteers!

Dette er imidlertid en rejsebeskrivelse, hvor det, vi har brug for, er en turistfører og en parlør. Et postkort og et WISH YOU WERE HERE gør det ikke.

Det kendteste eksempel er måske den ægyptiske dødebog. Men hvis du synes, det er besværligt at lære det hebraiske alfabet og at tilegne dig et anstændigt ordforråd, så prøv ægyptisk!

Og jeg taler ikke blot om at lære sproget, men at sætte sig ind i en mytologi og en tankegang, der ligger os uendelig fjern. O Isis und Osiris kommer du ikke langt med.

Og da slet ikke Aleisters Hurra-ha-ha og Hor-par-pjat! I det mindste ved du da, hvem Abraham, Isak og Jakob er.

Resultat af søgning på SEPHIROTH på GOOGLE, hvorfra de fleste femårige som bekendt får deres viden.

Maaseh Bereshith beskæftiger sig, som navnet siger, hovedsagelig med denne forholdsvis let læselige del af Toraen. Og med kabbalaen følger en regulær transcendent topografi!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *