Skip to content

Udvikling

1. Vi opgiver den agrare feudalisme til fordel for det industrielle demokrati og starter den globale opvarmning.

2. Vi opgiver atomkraft som den eneste vedvarende energikilde, der er i stand til at opfylde et industrielt samfunds energibehov, og fortsætter den globale opvarmning.

3. Vi opdager den globale opvarmning og beslutter at gå over til vindmøller og hamsterhjul, resulterende i energikrise og økonomisk sammenbrud, krige og hungersnød.

4. Vi tager hinanden i hænderne og synger Khumbaya.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *