Skip to content

2 Comments

  1. Mildt sagt useriøs parallellisering. Kætterbål og egen opsigelse begrundet med lavt kritikniveau,

  2. Modsat givetvis parallelliseringen mellem negerslaveriet og ”undertrykkelsen af minoriteter”, der legaliserer politisk vold og intimidation, censur og berufsverbot rettet mod dem, der ikke hyler med. Hvad der er useriøst, afhænger vist ganske af den tillid, man har til de kapitalejede medier, de kapitalinteresser, de repræsenterer, og de heksejagter, de arrangerer.

    Derimod er det karakteristisk for en bestemt mennesketype, at man ikke skammer sig over at deltage i forfølgelsen af den enlige dissident. Samt, at man til stadighed føler et behov for at give udtryk for sin uforbeholdne støtte til de aktuelle magthavere og deres propagandaapparat.

    Bare for en sikkerheds skyld. Så længe man har adgang til en håndvask, når vinden vender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *