Skip to content

Demokrati

Demokrati er ligesom andre politiske systemer hierarkisk (”tredeling af magten”). Vi gør, som politiet siger, der gør, som domstolene siger, som dømmer efter love vedtaget af politikere, der tilgodeser kapitalinteresserne. Hvis vi skulle glemme det, får vi tæv af Antifa.

Kort sagt: Det er et system, hvor det står de fattige frit for at blive rige, ligesom det står musene frit for at æde kattene.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *