Skip to content

Gral

Wenn du intelligente Kinder willst lies ihnen Märchen vor. Wenn du noch intelligentere Kinder willst lies ihnen noch mehr Märchen vor.

ALBERT EINSTEIN

På mange måder er det ord, der bedst dækker transcendensen, det engelske quest. Vi har tidligere sammenlignet den med det, der i computerspillets verden går under betegnelsen adventure.

De mange lighedspunkter med eventyret er ligeledes påfaldende. Der er altid, som en undsigelse af konsensus, en og kun en hovedperson, idet samtlige bipersoner udelukkende har til formål at drive handlingen frem, selv prinsessen – og riget – som den centrale MacGuffin.

Hjælpere og modstandere har således grudlæggende den samme funktion, idet den onde stedmoder ikke er mere uundværlig end fegudmoderen, som censor og eksaminator ved en eksamen. Hvis dette forekommer besynderligt, skyldes det, at vi trods alle fraser om livet som en prøvelse, der skal gøre os værdige til himlen, har glemt at lære, kagedåsen og stigen som vores barndoms lærere, det, pædagoger kalder leg, med den i kraft af en påtvungen konsensus, skole og kammerater, omhyggeligt udschaltede transcendente del som fantasi.

I hin verden, vores egen uden råbende sufflør, er vi igen børn, den første forudsætning for at blive voksen. Det er klart, at eftersom denne verden er den eneste, må religion og mytologi nødvendigvis være symbolske, og eventyret en noget aparte allegori, hvoraf de mest aparte elementer uvægerligt repræsenterer kønsorganer.

Af alle disse quests forbliver the quest for the holy grail den kvintessentielle.

Hvis du elsker dine børn, så hold dem langt væk fra børn og lærere!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *