Skip to content

De højreorienterede

I de danske medier er man ved at tage ordet ”højreorienteret” til sig i betydningen ”ond”, hvilket vel er en konsekvens af, at ”venstreorienteret” i betydningen ”god” er blevet populært. Det er naturligvis svært at tillægge de to betegnelser nogen politisk mening.

Der er næppe ret mange kommunister i Danmark. Dagbladet Arbejderen, som jeg var tilknyttet i en del år, er for længst blevet kuppet af særdeles borgerlige damer (feminister).

På Information var man en besvimelse nær, da jeg kom for skade at benytte udtrykket ”proletariatets diktatur”. Det var således tydeligt, at de næppe kunne forestille sig noget værre end amerikanske tilstande, som da Donald Trump også ifølge medierne var præsident, eller at arbejderklassen, som de hader og foragter, skulle have nogen som helst reel indflydelse.

Vi danskere er gode demokrater, der sværger til liberalisme og kapitalisme, som vi endvidere er parate til at forsvare med diktatoriske foranstaltninger. Så vidt jeg husker, blev murens fald højtideligt fejret.

Vi er med andre ord hertillands antikommunister, hvilket som bekendt er definitionen på en fascist. Så hvad gør disse mennesker ”venstreorienterede”?

Ifølge dem selv, at de står vagt om klimaet og minoriteters rettigheder, men intet af dette har noget at gøre med socialisme. Snarere er det en let gennemskuelig kapitalistisk afledningsmanøvre, som da også er blevet taget op af de kapitalejede medier med den allerstørste entusiasme.

I min barndom var arbejderen så privilegeret at leve i et demokratisk samfund, i dag besidder han endvidere det privilegium at være hvid (og måske endda mand og heteroseksuel). Skulle han mod forventning ikke føle sig privilegeret, er årsagen indlysende, at han er racist og sexist – hvad vi naturligvis hele tiden har vidst.

Vi er hermed ovre i de ”højreorienterede”. De er for det meste lovlydige borgere med stærke familiebånd, der insisterer på konstitutionelle rettigheder som lighed og ytringsfrihed.

De hverken myrder, plyndrer eller sætter ild til offentlige bygninger. Hvori består deres forbrydelse?

De er højreorienterede. Det er lidt som med indvandrere, der forsørger deres familier, er hårdtarbejdende og ædruelige.

Men de er indvandrere. Men er meningsdannerne med de høje gager da ikke højreorienterede?

Jovist, men der er en forskel. De venstreorienterede højreorienterede er totalitære.

Dansk Folkeparti er liberalistisk. Enhedslisten er fascistisk.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *