Skip to content

Om at spærre de rigtige inde

En producer på CNN er blevet anklaget for seksuel omgang med børn og risikerer livsvarigt fængsel. Han afslørede sig blandt andet ved at have givet udtryk for det synspunkt, at ”a woman is a woman regardless of her age”.

Det kræver blot, som alle progressive pædagoger vidste i halvfjerdserne (men hvad de nu vistnok har glemt), at de søde små hjælpes til at opdage deres seksualitet. Som ansat på den uden sammenligning mest progressive nyhedskanal – modsat FOX NEWS, der udelukkende henvender sig til racister og hustrumishandlere – burde han dog have vidst, hvad det rigtige var, som naturligvis i den hellige overbudspolitiks navn skifter hver dag, og at det ikke har noget at gøre med fornuft eller anstændighed, men om at følge med, eftersom den, der ikke er en del af den netop foreslåede løsning, er en del af problemet og burde skydes.

Den infantile seksualitet skylder vi naturligvis ligesom de seksuelle stokke og paraplyer Freud. Den er et naturligt stadium i den naturlige seksuelle udvikling og må nøje overvåges, herunder pottetræning i den sadistisk-anale fase for at sikre, at barnet ikke senere i livet udvikler sig til ordensmenneske og seksualmorder.

Der bør således holdes øje med, at det regelmæssigt gnider på sin penis. Hvis ikke, må far give en hånd med.

Det gør han gerne, eftersom samlivet med ægtefællen gerne ophører efter barnets fødsel, der følgelig bliver genstand for begge forældres udelte opmærksomhed. Så var det der, hvor man helst ikke skulle antyde noget om de mulige seksuelle præferencer hos dem, der stod for den mere grafiske del af seksualundervisningen.

En sådan kritik afslørede nemlig en seksuelt frustreret person, der ikke accepterede børn som voksne med den voksnes ret til et seksualliv med andre voksne. Sexologen Ole Risør blev således uhyre upopulær ved i sin ellers ret så progressive bog ”Små børn er også sexuelle” diskret at advare.

”Først må vi erkende, at der er grænser for vores frigjorthed. Nogle børn synes, at bollelege er skønne, men andre bliver bange og har bestemt ikke lyst. Der er altså ikke noget i vejen med at bollelege, men der er noget i vejen, hvis barnet igen i fællesskabets navn bliver tvunget til noget, det ikke har lyst til.”

Grænser for vores frigjorthed? Så skal vi måske heller ikke tvinges til at tiltale transvestitter frøken, eller små piger til fordomsfrit at fordybe sig i den mandlige anatomi på de kønsneutrale toiletter?

Pædofob! Børne- og kvindehader!

Alt dette vil naturligvis komme som en stor overraskelse for dyrkerne af otteogtressernes sidste dages hellige og må mødes med et nøje tilrettelagt vantro smil. ”Bollerum i børnehaverne?”

Det husker man ikke nogen sinde at have hørt om – kan der eventuelt være tale om reaktionær propaganda fra folk, der ikke er woke? Den aktuelle sindssyge er nemlig aldrig sindssyg.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *