Skip to content

Før og nu

Den 25. oktober 1936 indgik Hitler en aftale med Italiens fascistiske diktator Mussolini om dannelsen af en akse mellem de to lande, og en måned senere indgik han også aftale med Japan om antikominternpagten som fascistisk bolværk mod Sovjetunionen og socialismen.

WIKIPEDIA

Komiker-præsidenten er ekspert i at skabe en god stemning. Nu er han Europas sidste bolværk mod de russiske tropper.

POLITIKEN

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *