Skip to content

Gott ist tot V

”Quantum suicide asks that you imagine pointing a gun at your head and pulling the trigger. With each pull of the trigger, you will both survive and die an infinite number of times as new parallel universes express each possibility. You will continue to survive and you will continue to die indefinitely but since you experience only outcomes in which you live, from your perspective you will know immortality, never death.”

Yup – it’s parallel universes again! Som vi har set, er ifølge kvantemekanikken iagttageren uadskillelig fra det iagttagede, og enhver flittig læser af Neutzsky-Wulff ved også, hvorfor.

Ingen af de to har nogen reel eksistens i det fysiske univers – der er kun iagttagelsen. Men ifølge den førnævnte metafysik er de stadig adskilte.

”This is what is so strange about quantum mechanics: it can seem impossible to eliminate a decisive role for our conscious intervention in the outcome of experiments. That fact drove physicist Eugene Wigner to suppose at one point that the mind itself causes the ‘collapse’ that turns a wave into a particle.

When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Det umulige er her, at cogito ergo sum skulle være en paralogisme.

Det usandsynlige er, at vi ved vores ”conscious intervention” indtræder i et nyt eller præeksisterende – det er ikke ganske klart – univers ud af billioner af universer, hver med billioner af stjerner, hvilket måske umiddelbart virker lidt overdrevet, når det gælder om at forklare en enkelt partikels opførsel. Her drejer det sig imidlertid ikke blot som for Descartes om at redde Gud, men at redde sjælen, den sjæl, der ”exerts its influence over the brain by deciding which neurons will fire and which will not”.

That’s science! I forhold hertil må mine dæmoner betragtes som rent ud kedsommelige!

Det ovenstående tankeeksperiment er foreslået af fysikeren Max Tegmark – som Elon Musk har hyret til at undersøge muligheden af, at menneskeheden vil blive udryddet af bevidste robotter – og mener dermed at have bevist sjælens udødelighed, eftersom der altid vil eksistere en parallel dimension, hvor Max Tegmark overlever. Hvad han i virkeligheden har bevist, er selvfølgelig, at ”Jeg er død” er en selvmodsigelse.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *