Skip to content

Skizofreni II

Patienten isolerer sig ud fra en manglende evne til og interesse for at blive en del af den verden, hans omgivelser lever i, såvel deskriptivt som evaluativt. Hvad der er vigtigt for andre, er uden betydning for ham, og omvendt.

Da det moderne menneske i udstrakt grad savner personlige tilbøjeligheder og udelukkende motiveres af, hvad andre forventer af ham, betyder dette ofte, at patienten går i stå. Døgnrytmen forstyrres, og daglige gøremål bliver uoverstigelige forhindringer.

Sproget kan blive påvirket, så det bliver rent kognitivt og dermed uforståeligt, førende til, at han lever ”i sin egen verden”. Dette kan komme til udtryk i desperate forklaringsforsøg eller kryptiske udtalelser.

Kommunikationen kan yderligere vanskeliggøres af en yderst fri association hos den syge. Stipulative definitioner og egentlige neologismer forekommer ligeledes.

Sproget bliver blomstrende og så uforståeligt som moderne lyrik, ”ordsalat”. Et andet symptom er ambivalens.

I et totalitært samfund som vores kan borgeren ikke tillade sig et nuanceret syn på tilværelsen – Trump er en klovn, Putin diktator, osv. Dette kommer især til udtryk i historieopfattelsen: Landsfædre kan ikke have været store mænd, hvis de holdt slaver (i modsætning til selvretfærdige og destruktive gymnasieelever), og Hitler hadede jøderne og ville erobre verden.

Dette har den fordel at gøre det svært at identificere eksempelvis nazismen, når den vender tilbage i form af feminisme. Det er ikke nok, at vi fordømmer homoseksualitet eller homofobi, vi må demonstrere vores afsky, en reaktion, den skizofrene ofte har svært ved at forstå, endsige deltage i.

Det vigtigste symptom er på mange måder personlighedsopløsningen. Den skizofrene oplever ofte, at det ikke er ”ham”, der tænker, føler og handler, og har således på sin vis et mere realistisk forhold til tilværelsen.

Det skarpe skel mellem iagttager og iagttaget, som er så grundlæggende i vores verdensopfattelse, kan ligeledes svigte. Dermed går sygdommen over i det psykotiske. Ikke uden grund klassificeres ”psykedelika” som psykotomimetiske og hallucinogener.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *